1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Syöpään sairastuneet toivovat enemmän tukea työpaikoilla

Suurin osa syöpään sairastuneita toivoo enemmän tukea työpaikoilla esimiehiltään ja työkavereiltaan. Eniten tukea kaivataan työtereydenhuollolta muun muassa työolojen arvioimiseksi työssä selviytymisen kannalta. Tukeminen kannattaa, sillä tuki lisää töihinpaluun todennäköisyyttä.

Tuen saaminen ja antaminen vaikuttavat selvästi koettuun työkykyyn ja haluun olla töissä ja tehdä töitä. Lisäksi Työterveyslaitoksen tutkimuksessa havaittiin, että työpaikoilla tehdyt sairauden ja hoidon huomioon ottaminen lisää työhön paluun todennäköisyyttä.

Työterveyslaitoksen aineistossa oli mukana 825 vuosina 1997-2001 hyväennusteiseen rintasyöpään, imukudossyöpään, eturauhas- tai kivessyöpään sairastunutta 25-57-vuotiasta ja 1 026 vertailuihmistä.

Kysely tehtiin postikyselynä vuonna 2003.