1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. raiteet

Ratapihalle 2 000 asuntoa

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi eilen ratapiha-alueen uuden osayleiskaavan. Tulevaisuudessa lähes 2 000 uuden asukkaan koti voi sijaita ratapihan välittömässä läheisyydessä.

Kuva: YLE

Ratapihalla liikkuvien kemikaalijunien aiheuttama riski on tarkoitus ratkaista ratahallintokeskuksen kanssa valtakunnallisella KERTTU-hankkeella. Ympäristö-ja kaavoituslautakunnan puheenjohtajan Jorma Hellstenin mukaan Turun ratapiha toimii hankkeen pilottina. Ratapihan turvallisuutta pyritään parantamaan erilaisin järjestelyin.

Mahdolliset onnettomuustilanteet on kartoitettu, ja niiden pohjalta on laadittu nopeat torjuntatoimet. Ratapiha-alueelle on tulossa muun muassa vesitykkijärjestelmä.

Riskikartoitus käsittää erilaiset onnettomuustilanteet, esimerkiksi säiliövaunun kaatumiset, säiliöiden vuodot ja tulipalot. Suuronnettomuuksien todennäköisyyksiä pienennetään muun muassa työohjeistuksin sekä erlaisin torjuntajärjestelmin.

Turun ratapiha-alueen osayleiskaavaa päästään toteuttamaan heti kun turvallisuusasiat on saatu toteutettua.

Asutuksen ohella on ratapiha-alueelle tulossa entisen konepajan tiloihin erilaista kulttuuritoimintaa. Osin tilat on tarkoitus saada käyttöön jo kulttuuripääkaupunkivuotena 2011.

Koko osayleiskaava-alue on 60 hehtaarin suuruinen. Kaava-alue sisältää ratapihan, linja-autoaseman ja niiden pohjoispuolisen asuinalueen. Tarkoituksena on toteuttaa uusi matkakeskus, joka yhdistää rautatie- ja linja-autoasemien toiminnan. Se sijoittuisi nykyisen linja-autoseman ympäristöön osittain ratapihan päälle.