1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Moottorikelkkojen valmistus

Gardinin osallisuus tehdasvalmisteluun yhä peitossa

Rovaniemen kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina kaupungin virkamiesjohdon selvitykset siitä, miten kelkkatehdashanketta valmisteltiin kaupungin johdossa. Selvityksen sanamuotoa kuitenkin muutettiin. Muutos on tulkittavissa siten että kaupunginjohtaja Mauri Gardin on vastoin aiempia puheita osallistunut useisiin hankkeen informaatio- ja valmistelutilaisuuksiin.

Kuva: YLE / Sauli Antikainen

Selvityspyynnön oli kaupungille tehnyt valtuutettu Reijo Sulasalmi (sd). Kaupunginlakimiehen Pekka Lemmetyn kokouksessa esittämän selvityksen mukaan kaupunginjohtaja oli mukana neuvotteluissa kelkkatehtaan johdon kanssa 9. helmikuuta 2007. Tuolloin BRP kertoi laajennussuunnitelmista.

Toinen päivämääränä mainittu kerta on 20. helmikuuta 2007, kun Gardin esitteli Novalle kaupungin investointisuunnitelmia. Läsnä oli myös silloinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ari Ruotsalainen.

Tämän lisäksi kohtaan lisättiin kaupunginhallituksen kokouksessa lause, jonka monitulkintaisuus herättää kysymyksiä:

"Muut neuvottelut em. ajanjaksona ovat olleet kaupunkikonsernin sisäisiä informaatio- ja valmistelukeskusteluja, joissa osassa myös kaupunginjohtaja on ollut läsnä asian valmistelijoiden lisäksi."

Lisää kysymyksiä tulossa

Selvityspyynnön tehnyt Reijo Sulasalmi näki asian kokouksen jälkeen siten, että kaupungin johtoryhmässä on keskusteltu ja valmisteltu useaan otteeseen asioista, ja myös kelkkatehdashanke on ollut mukana keskusteluissa.

Kaupunginjohtaja Mauri Gardin poistui kaupunginhallituksen kokouksesta selvityspyynnön käsittelyn ajaksi. Sulasalmi katsoikin, ettei selvityspyynnön käsittelyssä saatu asiaan lisää selkoa. Päin vastoin käsittely herätti lisää kysymyksiä. Silti Sulasalmi katsoi, ettei tilanteessa voinut tehdä muuta kuin hyväksyä selvitys.

Kaupunginlakimiehen esityksen mukaan kaupunginhallitus merkitsi selvityspyynnön ja selvitykset tiedoksi ja katsoi ettei selvityspyyntö anna aihetta toimenpiteisiin.

Lisäkysymyksiä heräsi sekä Sulasalmelle että Juhani Juuruspolvelle (kok.) Sulasalmen mukaan valtuutetut aikovat toimittaa kaupungin kirjaamoon tiistaiaamuna uudet kysymykset, joihin kaupungin virkamiesten odotetaan vastaavan. Asiaa käsitellään mahdollisesti jo seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa.

Kelkkatehdasta ei haluta vahingoittaa

Reijo Sulasalmi painottaa, että selvityksellä ei mitenkään haluta vahingoittaa BRP Finlandin kelkkatehdasta Rovaniemellä. Hän korostaa, että tehdas on kaupungille tärkeä, eikä kelkkayhtiötä nähdä mitenkään osasyyllisenä koko jupakkaan.

- Selvityksellä halutaan selkoa siihen, ketkä kaupungin puolesta neuvottelivat hankkeesta, Sulasalmi sanoo.