Kemi selvittää malminkäsittelyä Ajoksessa

Kemissä tutkitaan malminkäsittelyn sijoittaminen teollisuusalueelle Ajoksen sataman tuntumaan. Alueesta tulee tärkeä liikenteellinen solmukohta, jos Kolarin ja Pajalan kaivosten malmitonnit tuodaan rautateitse Ajoksen satamaan.

louhinta
Sellua lastataan laivaan Ajoksen satamassa.
Kemi Shipping aloittaa neuvottelut työvoiman määrän sovittamiseksi vähäisempään rahtimäärään.YLE / Antti Heikinmatti

Kemin kaupunki ja satama selvittävät parhaillaan, millaista teollista toimintaa alueelle voitaisiin sijoittaa. Projektipäällikkö Hannu Tikkala sanoo, että tarvetta tulee esimerkiksi malmijunien purkuasemalle, katetuille kuljettimille, malmin välivarastoille sekä teollisuuden palveluyrityksille.

Tikkalan mukaan malmikuljetukset ja biodieselhanke ovat tärkeitä Ajoksen sataman kasvulle.

- Kun nämä kaikki uudet suurhankkeet - malmikuljetukset, biodieselhanke ja metsäteollisuusyksiköt - laskee yhteen, olemme ehdottomasti Pohjois-Suomen merkittävin teollisuuspalveluiden alue. Voisi ajatella, että tälle uudelle alueelle keskittyy sellaisia yrityksiä, jotka hoitavat teollisuuden kunnossapitoa ja huoltoa. Ja luultavasti alueelle keskittyy myös pienempää, mutta merkittävää muuta yritystoimintaa.

Tikkalan mukaan Kemin satama pystyy vastaanottamaan kolme miljoonaa malmitonnia vuosittain ilman lisäinvestointeja, mutta suurempien määrien laivaus vaatisi muun muassa Kemin meriväylän syventämisen 13 metriin.

Kaivosyhtiö Northland Resourcesin tavoitteena on aloittaa malmintuotanto pohjoisessa vuonna 2011.

Lähteet: YLE Perämeri