Juuruspolven ja Sulasalmen kysymykset

Kysymykset ovat kaupunginjohtaja Mauri Gardinille, apulaiskaupunginjohtaja Martti Anttilalle ja kaupungin lakimies Pekka Lemmetylle. Ne ovat saapuneet kaupungin kirjaamoon tiistaina, allekirjoittajina kaupunginhallituksen jäsenet Juhani Juuruspolvi ja Reijo Sulasalmi

Milloin ja missä yhteydessä Teille tuli tietoon ensimmäistä kertaa kelkkatehtaan rakennuttaminen Rovaniemelle?

Milloin ja kenen/toimielimen toimesta hankkeelle päätettiin hankkia ulkopuolinen toimija?

Milloin ja miten syntyvät Novan ja Rovaniemen kaupungin väliset yhteydet?

Kuka kutsui Nova-yhtiöiden edustajat 20.2.2007 tilaisuuteen?

Milloin kelkkatehdashanketta esitettiin Nova-yhtiöille Rovaniemen kaupungin toimesta ensimmäistä kertaa?

Olette kertoneet julkisuuteen, että suosittelitte Nova-yhtiöitä BRP:lle. Miten varmistitte yhtiön luotettavuuden ja laajuuden huomioiden hankkeen laajuus ennen suositusta BRP:lle?

Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi esisopimuksen ja hanketta koskevan kaavoituksen 27.8.2007. Myöhemmin on tullut ilmi, että jo kuukausi aikaisemmin Nova kauppasi hanketta Kevalle esisopimuksen vastaisesti heinäkuussa 2007. Tämä on selvä sopimusrikkomus, josta valtuustolla ei ollut mitään tietoa päätöstä tehdessään.

Miten Rovaniemen kaupungin tulisi menetellä, jotta esisopimukseen kuuluvat ylimääräiset maa-alueet palautetaan Kevalta Rovaniemen kaupungille?

Kh:n kokouksessa 17.8.2009 kaupunginjohtaja kertoi yhtiön välisestä ensitapaamisesta 20.2.2007. Keitä henkilöitä oli siinä tilaisuudessa ja mitä yhtiöitä he edustivat?

Mistä asioista silloin neuvoteltiin?

Antoiko kaupunginjohtaja Gardin määräyksen ryhtyä kaavoittamaan/muuttamaan asemakaavaa uutta kelkkatehdasta varten?

Kelkkatehtaan tonttikauppa tehtiin 19.2.2008 kolme viikkoa ennen kh:n päätöstä Martti Anttilan ja Matti Ylijääskön toimesta. Miksi ja minkä toimielimen valtuuksin tehtiin tonttikauppa ennen kh:n päätöstä 10.3.2008?

Tonttikauppaan liittyi 18 miljoonan euron kiinnitykset tonttiin. Martti Anttilan ja Matti Ylijääskön hakemuksesta ne haettiin 19.2.2008 Rovaniemen käräjäoikeudesta kaupungin kustannuksella ja luovutettiin samana päivänä ostajan edustajalle, joka toimi valtakirjalla kiinteistöyhtiön puolesta.

Miksi kiinnitykset haettiin kaupungin kustannuksella ja luovutettiin ostajalle kolme viikkoa ennen kh:n päätöstä ilman lisäkustannuksia?

Kenen aloitteesta kiinnitykset haettiin ja minkä toimielimen päätökset toimenpiteelle oli haettu?

Onko kiinnityksien hakeminen ilman valtuuston tai kh:n lupaa ollut virkavirhe?