1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Nova Group

Virkamiehet kiistävät virheet kelkkatehdasjupakassa

Rovaniemen kaupungin johtavat virkamiehet kiistävät syyllistyneensä virkavirheisiin tai sopimusrikkomukseen moottorikelkkatehtaan rakentamiseen ja tonttikauppoihin liittyvissä asioissa. Osa rovaniemen kunnallispoliitikoista on perännyt lisää selvyyttä muun muassa Rovaniemen kaupungin ja Nova-yhtiöiden suhteiden synnystä.

Kaupungin virkamiehet ovat vastanneet kaupunginhallituksen jäsenten Juhani Juuruspolven (kok) ja Reijo Sulasalmen (sd) tiistaina 29.9. kaupunginhallitukselle jättämiin kysymyksiin.

Selvitykseen ovat antaneet tietoja kaupunginjohtaja Mauri Gardin, apulaiskaupunginjohtaja Martti Anttila, kaupunginlakimies Pekka Lemmetty, BRP:n toimitusjohtaja Jukka Jokinen, Rovaniemen Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Juha Seppälä, Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Heikki Alaluusua ja maanmittausasiantuntija Matti Ylijääskö.

Sulasalmi ja Juuruspolvi kysyvät, miksi tehtaan rakentamiselle päätettiin hankkia ulkopuolinen toimija. Alaluusuan ja Seppälän mukaan päätöksen ulkopuolisesta toimijasta teki yksin kelkkavalmistaja BRP, ei Rovaniemen kaupungin yhtiö, toimielin tai virkamies. Alaluusua ja Seppälä kertovat, että BRP oli pyytänyt heitä etsimään sellaisia sijoittajia, jotka voisivat rakentaa uuden kelkkatehtaan.

Kaupunginjohtaja kiistää väitteen, jonka mukaan hän olisi suositellut tai muullakaan tavoin esittänyt Nova-yhtiöitä BRP:lle tehtaan rakentajaksi. Gardin kertoo, että Rovaniemen Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Juha Seppälä on kertonut Nova-yhtiöistä BRP:lle yhtenä mahdollisena sijoittajana.

Tiedonjanoinen poliitikkokaksikko penäsi virkamiehiltä tietoa myös siitä, kuinka he varmistivat Novan luotettavuuden. Virkamiesten vastauksessa kerrotaan, että BRP oli valinnut Nova-yhtiöt eri vaihtoehdoista ja yhtiöiden taustat oli selvittänyt suomalainen, hyvämaineinen asianajotoimisto.

Nova ehdotti ensitapaamista

Sulasalmi ja Juuruspolvi halusivat tietää myös, milloin ja miten Novan ja Rovaniemen kaupungin väliset yhteydet syntyivät. Kaupunginjohtaja Gardinin mukaan Nova-yhtiöt esittäytyivät ensimmäisen kerran Rovaniemellä 20.2.2007 pidetyssä informaatiotilaisuudessa. Tilaisuus järjestettiin Gardinin mukaan Novan aloitteesta.

Gardin kertoo, että tapaamisessa olivat Gardinin lisäksi läsnä kaupunginhallituksen silloinen puheenjohtaja Ari Ruotsalainen sekä Nova-yhtiöiden edustus Tapani Yli-Saunamäen johdolla. Gardinin mukaan tilaisuuden luonne oli "informatiivinen", eikä varsinainen neuvottelutilanne. Gardinin mukaan tilaisuudessa käytiin läpi kaikki kaupungin lähivuosiksi suunnittelemat investoinnit ja hän kertoi myös alueen yksityisistä investoinneista. Nova esitteli samalla omat toimintaperiaatteensa. Gardin kiistää, että tilaisuus olisi koskenut millään tavalla kelkkatehtaan prosessin liikkeellelähtöä.

Kaupunginjohtaja Mauri Gardin kiistää antaneensa julkisuuteen virheellisiä tietoja kaupungin ja Nova-yhtiöiden välisistä neuvotteluista ja niihin osallistuneista henkilöistä.

"Ei sopimusrikkomusta"

Sulasalmen ja Juuruspolven mukaan Nova kauppasi kelkkatehdashanketta Kevalle heinäkuussa 2007 eli kuukautta ennen kuin kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt esisopimuksen ja hanketta koskevan kaavoituksen. Kaksikon mielestä kyse on selvästä sopimusrikkomuksesta ja he vaativat Kevaa palauttamaan kelkkatehtaan maat kaupungille.

Virkamiehet toteavat, että valtuusto on hyväksynyt kaavan, mutta ei käsitellyt esisopimusasiaa lainkaan. Esisopimuksen hyväksyi kaupunginhallitus toimivaltansa mukaisesti 4.6.2007. Nova-yhtiöt ovat solmineet esisopimuksen perustettavan yhtiön, Kiinteistö Oy Rovaniemen Ahjotie 30 lukuun. Kyseinen yhtiö omistaa edelleen esisopimuksen ja lopullisen kauppasopimuksen perusteella myydyn kiinteistön eikä kiinteistöä ole kauppojen jälkeen siirretty sopimuksen ulkopuolisille tahoille, virkamiehet lausuvat.

Virkamiehet kiistävät, että sopimus olisi solmittu Nova-yhtiöiden saamiseksi Rovaniemelle. Sopimuksen tarkoituksena ei ole ollut se, että Nova sitoutuisi pitkäaikaiseen omistamiseen tai sijoittamiseen Rovaniemellä.

Virkamiesten mukaan vastion poliitikoiden väitteitä sopimuksen tekemisen ainoa tarkoitus on ollut BRP:n liiketoiminnan kehittäminen ja laajentaminen Rovaniemellä ja näin sopimuksessa on myös sovittu. Virkamiehet lisäävät, että Novan mahdolliset osakekaupat eivät ole vastoin Kiinteistö Oy Rovaniemen Ahjotie 30 kanssa tehtyä esisopimusta tai sen tarkoitusta. Virkamiesten mielestä poliitikoiden kysymyksessä esitetään virheellinen tulkinta sopimuksen tarkoituksesta eivätkä he koe asiassa tapahtuneen sopimusrikkomusta.

Virkamiehet toteavat myös, että kyseiset maat ovat edelleen Rovaniemen kaupungin omistuksessa eikä niitä ole luovutettu eikä niihin ole kiinnitetty vuokraoikeuksia kenellekään. Maa-alueet on varattu kelkkatehtaan mahdollisia laajennuksia varten. Varaus on sitoavan voimassa 28.5.2012 saakka.

Kaupunginjohtaja Gardin torjuu myös väitteen, jonka mukaan hän olisi antanut määräyksen aloittaa kaavoittamisen uutta kelkkatehdasta varten.

Miksi kauppa tehtiin ennen päätöstä?

Kaksikko tiedustelee myös, miksi kelkkatehtaan tonttikauppa tehtiin 19.2.2008 kolme viikko aennen kaupunginhallituksen päätöstä Martti Anttilan ja Matti Ylijääskön toimesta.

Virkamiehet vastaavat, että kaupan edellytykset on sovittu esisopimuksessa, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 4.6.2007. Sitova tonttikauppa tapahtui virkamiesten mukaan 19.2.2008 allekirjoitetun sopimuksen mukaan sillä hetkellä, kun kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupan. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupan 10.3.2008.

Juuruspolvi ja Sulasalmi kysyvät myös, miksi Martti Anttila ja Matti Ylijääskö hakivat Rovaniemen käräjäoikeudesta 19.2.2008 kiinnitykset kelkkatehtaan tonttiin kaupungin laskuun ja luovuttivat ne ostajalle kolme viikkoa ennen kaupunginhallituksen päätöstä.

Virkamiehet vastaavat, että kaupunki ei ole missään vaiheessa kiinnityksiä hakiessaan ottanut rahamääräistä velkaa tai sitoutunut mihinkään vastuisiin. Kiinnitys on virkamiesten mukaan tekninen kirjaamistoimenpide, joka ei sellaisenaan luo oikeus- tai vastuuasemia kenellekään. Kiinnitysten hakeminen on maksanut Rovaniemen kaupungille 88 euroa.

Kiinnitysten hakeminen on virkamiesten mukaan useissa kiinteistökaupoissa normaali käytäntö. Virkamiehet huomauttavat, että lopullisen kaupan ehdot sisältyvät kaupunginhallituksen jo 4.6.2007 hyväksymään esisopimukseen. Virkamiesten mukaan kiinnitykset voitiin luovuttaa ostajalle, joka oli maksanut Rovaniemen kaupungille kauppahinnan edellisenä päivänä, 18.2.2008.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupan 10.3.2008 täuysin samansisältöisenä kuin esisopimuksen 4.6.2007. Virkamiehet toteavat, että Rovaniemen kaupungin kannalta olennaista on ollut, että Kiinteistö Oy Ahjotie 30 on maksanut esisopimuksessa mainitun kauppahinnan. Maanmittausasiantuntija Ylijääskön mukaan kiinnitykset haettiin, koska ennen kuin kiinteistöosakeyhtiö on voinut saada rahoitusta omaa toimintaansa varten, sen on tulllut esittää rahoituksen myöntäjälle turvaava vakuus. Ylijääskön mukaan kaikki toimenpiteet on tehty esisopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi.

Virkamiehet kiistävät, että kiinnitysten hakeminen ilman valtuuston tai kaupunginhallituksen lupaa olisi virkavirhe, koska erillisiä päätöksiä toimielimiltä ei tarvita, vaan hakeminen liittyy viranhaltijan virkatoimiin.

Kaupunginjohtaja Matti Ansala esittää, että Juurupolven ja Sulasalmen kysymykset eivät anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa ensi maanantaina.