Keski-Suomeen maakunnallinen turvallisuusohjelma

Ikäihmisten sairaalahoitoon johtavien kotitapaturmien ennaltaehkäisy on yksi uuden maakunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteista. Paikalliset erityispiirteet huomioiva maakunnallinen turvallisuussuunnitelma on tekeillä myös Keski-Suomessa, jossa työtä käynnistetään ensi viikolla ensimmäisessä laajassa seminaarissa.

kotitapaturmat

Taustalla on sisäministeriössä 2004 ja 2008 tehdyt päätökset alueellisen turvallisuussuunnittelun uudistuksesta.Sisäasiainministeriössä maakunnallisten turvallisuussuunnitelmien laadintaa koordinoi sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen. Hän toteaa, että valtakunnallisesti työlle on annettu kolme painopistettä.

-Suunnittelussa painottuu ensinnäkin kotitapaturmien ehkäisy, joka on tulevaisuudessa aina vain suurempi haaste väestön ikääntyessä. Kotona sattuvat tapaturmat yleistyvät syynä, joka johtaa vanhukset viimeisiksi elinvuosiksi sairaalahoitoon. Tätä kehitystä pyritään paikallistason turvallisuussunnittelun avulla muuttamaan.

Väkivallan kierre poikki

Mankkinen kertoo, että kaksi muuta painopistettä ovat väkivalta ja alholin aiheuttamat haitat. Molempien osalta suomalaiset ovat länsieurooppalaisten tilastojen mukaan keskimääräistä suuremmassa vaarassa. Väkivaltaisuus sekä kotona että kodin ulkopuolella on Suomessa väkilukuun suhteutettuna yleisempää ja alkoholi liittyy selvästi väkivallan uhkaan.

-Väkivallan osalta pyrimme ennaltaehkäisyyn ja siihen, ettei esimerkiksi väkivaltainen käyttäytymismalli periytyisi sukupolvelta toiselle, Mankkinen kertoo.

Muutoinkin suunnittelun tavoitteena on se, että mahdollisiin turvallisuusuhkiin tartutaan mieluummin etukäteen jo ennen kuin ne ehtivät osaksi kansalaisten arkea.

Suunnitelmat valmiiksi 2010

Petäjävedellä ensi viikolla järjestettävä seminaari on ensimmäinen Keski-Suomessa järjestetty. Maakunnan oman turvallisuussuunnitelman on määrä olla valmis elokuussa 2010. Ideana on se, että suunnitelmassa ei pyritä kerralla parantamaan kaikkia asioita, vaan valitaan kolmesta viiteen rajattua kehittämishanketta.

Uutta hankkeessa on myös perinteistä viranomaisyhteistyötä laajapohjaisempi lähtökohta, jossa turvallisuussuunnitteluun osallistuvat alusta saakka valtion ja kuntien viranomaisten lisäksi esimerkiksi järjestöt.

Maakunnallisesta turvallisuussuunnittelusta vastaa Keski-Suomen liitto.

Lähteet: YLE Keski-Suomi