Rupiliskojen kodit halutaan suojella

Harvinaista rupiliskoa aletaan suojella maakunnassa aiempaa voimallisemmin. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus tiivistää yhteistyötään metsätalouden organisaatioiden ja maanomistajien kanssa, jotta rupiliskolle tärkeitä pienvesiä ja kosteikkoja saataisiin suojeltua.

ympäristökeskukset
Rupiliskon poikanen haavissa.
YLE / Maritta Roslakka

METSO-ohjelmaan liittyvässä hankkeessa keskitytään Tohmajärven ja Kolvananuuron väliselle vaara-alueelle Öllölän, Heinävaaran ja Hauta järven salon seuduilla.

Yliopistoyhteistyöllä puolestaan lisätään tutkimustietoa rupiliskosta.

Rupiliskon elinympäristöä ovat pienet ja matalat metsä- ja suolammet, joita ympäröivät laho- ja lehtipuut. Suurimpana uhkana ovat hakkuut ja ojitukset.

Salamanterieläimiin kuuluvan rupiliskon mannersuomalainen esiintyminen keskittyy Pohjois-Karjalaan.

Lähteet: YLE Pohjois-Karjala