1. yle.fi
  2. Uutiset

Oikeuskansleri: Lääkelaitoksen alueellistamisessa kiirehditty liikaa

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka katsoo, että lääkealan keskuksen perustamisen ja sijoittamisen valmistelu on ollut liian kiireistä. Jonkka muistuttaa sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälää (kesk.) siitä, että valmisteluun pitää varata aikaa.

oikeuskanslerit
Mielenosoittajia, joiden kyltissä lukee: "Alueellistaminen vie tuhansia työpaikkoja pääkaupunkiseudulta!"
YLE

Jonkka antoi tiistaina ratkaisunsa kahteen erilliseen kanteluun Lääkelaitoksen siirrosta Helsingistä Kuopioon.

Jonkan mukaan alueellistamisen kiireinen valmistelu näkyi siinäkin, että sidosryhmät saivat kommentoida hallituksen esitysluonnosta vain muutaman arkipäivän ajan. Tätä ei voida pitää riittävänä, oikeuskansleri toteaa ratkaisussaan.

Jonkka haluaa kiinnittää sosiaali- ja terveysministeriön huomion myös tietojen viivytyksettömään antamiseen. Ministeriön on katsottava, että asiakirjojen postitus ei viivästy aiheettomasti. Kantelussa ministeriötä arvosteltiin siitä, ettei se antanut julkisuuslain mukaisesti asian valmistelusta pyydettyjä tietoja.

Jonkka ei ota kantaa Lääkelan keskuksen perustamiseen ja sijaintiin

Sen sijaan lääkealan keskuksen perustamista ja sijaintia koskeviin ratkaisuihin oikeuskansleri ei ota kantaa, koska ne ovat julkisten tehtävien organisoimiseen liittyvää tarkoituksenmukaisuusharkintaa sisältävää päätöksentekoa.

Toinen kanteluista oli usean Lääkelaitoksen työntekijän allekirjoittama, ja se koski nimenomaan sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän (kesk.) menettelyä laitoksen uudelleenorganisoimisessa. Kansanedustaja Jacob Söderman (sd.) puolestaan kanteli itse alueellistamispäätöksestä.

Oikeuskanslerin ratkaisuun ei voi hakea muutosta.

Uudenmaan kansanedustajat säilymisen kannalla

Valtaosa Uudenmaan uutisten helmikuussa tekemään kyselyyn vastanneista alueen kansanedustajista on sitä mieltä, että uusia laitoksia voitaisiin sijoittaa muuallekin, mutta olemassa olevat pitäisi säilyttää nykyisellään.

Heitä huoletti eniten työntekijöiden hyvinvointi ja valtion maine työnantajana.

Lähteet: YLE

Lue seuraavaksi