Lauri Lajunen jatkaa Oulun yliopiston rehtorina

Yliopiston hallitus valitsi nykyisen rehtorin uudelle viisivuotiselle toimintakaudelle tiistaina. Oulun yliopiston rehtorin tehtävää haki yhteensä seitsemän henkilöä. Toimikausi on viisivuotinen, joka alkaa uuden yliopistolain myötä vuoden 2010 alussa.

Yliopiston rehtori
YLE

Yliopiston kymmenhenkinen hallitus korosti valinnassaan Lauri Lajusen pitkäaikaista kokemusta monialaisen akateemisen yhteisön johtamisesta sekä hänen laajoja paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä suhteitaan. Lauri Lajunen on toiminut Oulun yliopiston rehtorina vuodesta 1993 lukien.

- Yliopiston uudistumisen onnistumiseksi rehtorilta odotetaan tiedeyhteisön syvällistä tuntemusta, vahvaa päätöksentekokykyä sekä näkemystä kansainvälistymisen ja yhteistyösuhteiden tiivistämisen mahdollisuuksista, sanoo yliopiston hallituksen puheenjohtaja Hans Söderlund.

Uusi yliopistolaki vahvistaa rehtorin asemaa, mutta lisää myös hänen taloudellista vastuutaan. Rehtori vastaa hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta. Rehtorin on nautittava hallituksen luottamusta.

Filosofian tohtori Lauri Lajunen on toiminut Oulun yliopistossa epäorgaanisen kemian professorina vuodesta 1980 lähtien. Rehtorikaudellaan hänelle on kertynyt lukuisia luottamustoimia yritysten, säätiöiden ja yhtiöiden hallituksissa ja johtokunnissa. Lajunen on myös mm. Suomalaisen tiedeakatemian jäsen, Arkangelin valtion teknillisen yliopiston kunniatohtori, kiinalaisen Hainanin yliopiston kunniaprofessori ja Islannin kunniakonsuli.

Oulun yliopistossa työskentelee 16 000 opiskelijaa ja 3000 työntekijää. Yliopiston budjetti oli vuonna 2008 yhteensä 220 miljoonaa euroa.

Lähteet: YLE Oulu