Tutkimusrahaa tietoyhteiskunnan ja lestadiolaisuuden tutkimiseen

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen kahdelle Lapin yliopiston tutkimushankkeelle: professori Ahti Saarenpäälle 500 000 euroa ja yliopistonlehtori Mika Luoma-aholle 375 000 euroa.

lestadiolaisuus

Professori Ahti Saarenpää sai 500 000 euroa rahoitusta oikeustieteen alalle sijoittuvalle tutkimukselleen Verkkoyhteiskunta oikeudellisen ja yhteiskunnallisen ajattelun paradigmana. Saarenpään tutkimuksessa avataan tietoyhteiskuntakäsitteen taustalla olevia kätkettyjä merkityksiä, jotka ilmenevät tieteellisessä keskustelussa tai EU:n ja sen jäsenvaltioiden yhteiskunnallisten ohjelmien poliittisessa ja hallinnollisessa kielenkäytössä.

Lisäksi Saarenpään vetämässä hankkeessa tutkitaan tietoyhteiskunnan aatehistoriaa ja keskusteluun osallistuvien tieteiden oppihistoriaa. Tutkimushankkeen erityisenä kohteena on tietoyhteiskuntakehityksen oikeudellisen sääntelyn sekä sääntelyhankkeiden ymmärtäminen kansallisesti ja kansainvälisesti. Monitieteisessä hankkeessa on mukana seitsemän suomalaista professoria ja seitsemän ulkomaalaista senioritutkijaa sekä seitsemän tohtoriopiskelijaa tai väitöskirjan tehnyttä tutkijaa.

Lestadiolaisuuden poliittinen merkitys

Yliopistonlehtori Mika Luoma-aho sai 375 000 euroa rahoitusta lestadiolaisuuden poliittista merkitystä koskevaan tutkimukseensa Lestadionismi: poliittinen teologia ja kansalaisuskonto. Tutkimuksessa politisoidaan lestadiolaista teologiaa ja toisaalta tehdään näkyväksi lestadiolaisen uskon harjoittamisen politiikkaa. Tutkijoiden olettama on, että kaikista suomalaisen kansanuskonnon muodoista lestadiolaisuus on puhtaan teologisin ja poliittisesti kaikkein julkilausutuin.

Luoma-ahon mukaan lestadiolaisuuden poliittisuutta on tärkeä tutkia, koska tietyillä alueilla ja tietyissä puolueissa sen rooli voi olla erittäin merkittävä. Se on myöskin kiinnostava poliittinen liike, koska siinä missä maallinen politiikka sulkeistaa uskonnon usein henkilökohtaisten maailmankatsomusten piiriin, lestadiolaiset ajattelevat aivan toisin. Heille valtiolla on teologinen merkitys: se on Jumalan valtaa maan päällä.

– Lestadiolaisuutta pitää tutkia tänään, koska ajankohtaista yhteiskuntatieteellistä tutkimusta ja poliittista analyysiä liikkeestä ylipäätään ei ole, Luoma-aho sanoo.

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta jakoi tammikuun haun perusteella rahaa kaikkiaan 36 miljoonaa euroa. Toimikunta sai tammikuussa 2009 yhteensä 471 hakemusta, joista 55 tutkimushanketta rahoitettiin.

Lähteet: YLE Lappi