Mielenterveysongelmaiset nuoret alttiita jäämään nettikoukkuun

Taiwanilaistutkimuksen mukaan mielenterveysongelmaiset nuoret ovat muita alttiimpia nettiriippuvuudelle. Tulosten perusteella ADHD-tarkkaavaisuushäiriö ja vihamielisyys-käytöshäiriö, mutta myös masennus ja sosiaalisten tilanteiden pelko saattavat lisätä nettiriippuvuuden vaaraa.

Kuva: YLE

Liiallinen Internetin käyttö haittaa mm. koulunkäyntiä, perhesuhteita ja nuoren tunne-elämän kehitystä. Tämän vuoksi nettiriippuvuudelle alttiiden nuorten tunnistaminen on tärkeää, tutkijat kirjoittavat. Arvioista riippuen nettiriippuvuutta potee noin 1 - 18prosentia nuorista.

Taiwanilaisten tutkimukseen osallistui 1 200 keskimäärin 12-vuotiasta poikaa ja 1 100 tyttöä kymmenestä eri koulusta. Internetin käyttöä arvioitiin kolmesti kahden vuoden seurannan aikana. Arvioiden perusteella joka kymmenes täytti Internet-riippuvuuden kriteerit.

Nettipelit, sosiaaliset sivustot ja muu Internetin käyttö on nopeatempoista eikä vaadi pitkäjänteisyyttä, mikä voi selittää miksi helposti tylsistyvät ADHD-lapset ovat alttiita netin ongelmakäytölle.

Vihaiset nuoret saattavat puolestaan purkaa aggressioitaan nettipeleissä ja sosiaalisia tilanteita pelkäävät solmia ystävyyssuhteita, jotka arkielämässä olisivat liian ahdistavia. Sosiaalisten tilanteiden pelko ja masennus liittyivät nettiriippuvuuteen vain tytöillä.

Tutkimus julkaistiin Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine -lehdessä.