Kyyjärvellä harkitaan veronkevennyksiä

Kyyjärven kunnanjohtaja Matti Muukkonen on valmis tuomaan kunnan talousarviotyöryhmän keskusteltavaksi ajatuksen määräaikaisesta veronkevennyksestä ensi vuodeksi. Muukkosen laskelmien mukaan puolen prosenttiyksikön veronlasku maksaisi vajaat 90 000 euroa.

Samalla kunnanjohtaja toivoo, että kunnassa käytäisiin avoin keskustelu tuplainvestointien tekemisestä ensi vuonna. Pidemmällä aikavälillä kunnanjohtaja kuitenkin toivoo, että kunnassa sitouduttaisiin tulevina vuosina pienempiin investointeihin ja maksettaisiin velkoja reippaasti pois.

Perusajatuksena olisi soveltaa valtion valitsemaa keynesiläistä talouspolitiikkaa, jossa ns. huonoina aikoina työllisyyttä ja hyvinvointia lisättäisiin vahvoilla investoinneilla ja ostovoiman turvaamisella.

-Verotuksen osalta puolen prosenttiyksikön lasku maksaisi bruttona noin 89 000 euroa, joka olisi samalla suora tuki kulutukseen. Tämä voisi yhdessä laajojen investointien kanssa tuottaa nettohyötyä, Muukkonen hahmottelee.

Kuntien velkataakka siedettävä

Hänen mukaansa minkään kunnan ei nyt pitäisi leikata menojaan tai korottaa veroja.

-Valtion hienosti valittu talousstrategia valuu hukkaan jos kunnat nostavat verojaan ja leikkaavat menojaan. Tämä luo työttömyyttä, joka taas pienentää kuntien tuloja. Taantumasta tulisikin mennä yli lainanotolla ja samalla sitoutua massiiviseen julkisen sektorin tuottavuusohjelmaan tulevalla nousukaudella, Muukkonen linjaa.

Hänen mukaansa kunnat eivät edes oikeasti ole massiivisesti velkaantuneet, kun velkaantuminen on vain reilusti alle 10 prosenttia bruttokansantuotteesta.

-Varaa siis olisi ja valtionvarainministeriön tulisikin pikaisesti valmistella laki, jolla alijäämien kattamisvelvoitetta nyt löysennettäisiin, Muukkonen sanoo.

Hänen mukaansa tämä olisi ehdoton edellytys, jos Suomessa halutaan välttää massatyöttömyys.

-Julkisen sektorin ei tule omin toimin pahentaa tilannetta, vaan nimenomaan helpottaa, kunnanjohtaja linjaa.