Kaikilla oikeus työhön - Suomi rikkoo ihmisoikeuksia

Työn käsite pitäisi miettiä uudelleen, pohtii työvoimaneuvoja.

YK
Työmaa-alueelle on pääsy kielletty. Onko myös kunnon työhön pääsy kielletty.YLE / Tapani

YK:n Ihmisoikeuksien Yleismaailmallisen julistuksen artikla 23:ssa todetaan mm. että kaikilla ihmisillä on oikeus työhön, joka takaa toimeentulon ja mahdollisuuden hyvään elämään.

"Maailman kunnon työ" - päivänä kysyttiin ympäri maailman, miten tuo artikla toteutuu.

Marja-Liisa Väisänen ja Ville

Lahden Työ- ja Elinkeinotoimiston apulaisjohtaja Marja-Liisa Väisäsen mielestä käsite "työ" tulisi arvioida uudelleen. Koti-isät- ja äidit sekä vaikkapa omaishoitajat tekevät arvokasta työtä, josta tulisi maksaa palkkaa, ja josta tulisi kertyä myös eläkettä. Risuja keräävä ja ympäristöään siivoava ihminen tekee myös työtä. YK:n artiklassa mainitaan, että ihmisellä tulisi olla oikeus valita oma työnsä.

Maailman kunnon työ -päivänä etsittiin myös työtä 26-vuotiaalle virtuaali-Villelle. Marja-Liisa Väisänen pohdiskelee millaisin edellytyksin Ville ylipäätään voisi työllistyä. Kyse on sekä työnhakijan tahtotilasta että yhteiskunnan kyvystä vastata työtähaluavien toivomuksiin.

Omassa työssään Marja-Liisa kokee YK:n julistuksen ylevien sanojen ja todellisuuden välisen ristiriidan.

Marja-Liisa Väisänen toteaa jopa, että kun ihminen lähtee säännöllisesti aamulla iloisena tekemään jotain, josta sitten palaa tyytyväisenä illalla kotiinsa; hän tekee työtä.

YK:n Ihmisoikeuksien Yleismaailmallisen julistuksen mukaan ikä, sukupuoli, väri, uskonto jne. eivät saa estää työnsaantia.

Maailman kunnon työ - päivän englanninkielisessä tiedotteessa todetaan, että vuosikymmeniä kestänyt pienen vähemmistön ahneus on ajanut maailman pahimpaan taantumaan sitten 30-luvun.

Tarvitsemmeko uuden Ranskan vallankumouksen

Marja-Liisa Väisänen tunnustaa surullisena, että Suomi ei työasiassa noudata YK:n julistusta. Tosin samaan rikokseen syyllistyvät kaikki muutkin sopimuksen allekirjoittaneet jäsenvaltiot.

Hän ei kuitenkaan usko, että "Uusi Ranskan Vallankumous" voisi ratkaista ongelmat. Demokraattisen päätännän täytyy löytää keinot. Marja-Liisa mainitsee mm. että eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja vastuullisuutta on lisättävä, mutta ennenkaikkea käsite "työ" on määriteltävä uudelleen.

"Maailman kunnon työ" - päivänä maailman ammattiyhdistysliike vaati työelämän perusoikeuksien toteuttamista kaikkialla maailmassa. Näihin perusoikeuksiin kuuluvat mm. pakkotyön ja syrjinnän ehdoton kielto sekä lapsityövoiman kielto.

Lähteet: YLE / Tapani Ripatti