EK kehottaa yrityksiä valvomaan lentobonusten käyttöä

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kehottaa yrityksiä tarkistamaan ohjeistuksensa työmatkoista syntyvien niin sanottujen bonuspisteiden käytöstä. EK patistaa myös yrityksiä valvomaan entistä paremmin pisteiden käyttöä. Taustalla on oikeuden päätös pisteiden verotuksesta.

talous

YLE Uutiset kertoi viime viikolla Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä, jossa työmatkoista syntyvät bonuspisteet esimerkiksi lentomatkoista tulkittiin työntekijän palkaksi, josta on maksettava ennakonpidätys. Palkan kaltainen etu syntyy, jos työnantaja maksaa matkan, mutta työntekijää käyttää saadut bonuspisteet itse. Vastuu valvonnasta on yrityksellä.

Elinkeinoelämän keskusliitto pitää pisteiden valvontaa ongelmallisena, mutta kehottaa yrityksiä kuitenkin tarkistamaan matkustusohjeensa pisteiden käytön osalta. Kun työmatkasta kertyneet etupisteet käytetään työmatkaan, verotettavaa etuutta ei muodostu.

Verotarkastuksiin kannattaa varautua

EK arvioi myös, että oikeuden päätöksen jälkeen verottaja käy entistä tarkemmin läpi yritysten bonuspisteiden käytön.

- Helsingin hallinto-oikeuden antaman ratkaisun jälkeen on odotettavissa, että jatkossa bonus-pisteiden käyttöön kiinnitetään verotarkastuksissa huomiota, sanoo veroasiantuntija Pirjo Pasanen Elinkeinoelämän keskusliitosta.

EK kehottaakin yrityksiä tarkistamaan ohjeistuksensa bonuspisteiden osalta ja kiinnittämään entistä enemmän huomiota pisteiden käytön valvontaan.

Lähteet: YLE Uutiset