Kelkkatehtaasta perätään vielä selvityksiä Rovaniemellä

Kaupunginhallituksen jäsenet, kokoomuksen Juhani Juuruspolvi ja SDP:n Reijo Sulasalmi eivät jätä kelkkatehtaan rakentamiseen liittyvää kohua maanantaiseen kaupunginhallituksen selvitykseen.

BRP Finland Oy:n moottorikelkkatehdas Rovaniemellä. Kuva: YLE / Sauli Antikainen

He katsovat, että Nova Groupin ja Rovaniemen kaupungin välisten yhteyksien muodostuminen on edelleen monelta osin epäselvä.

Selvityspyyntöä käsitellään aikanaan kaupunginhallituksessa.

Sulasalmi ja Juuruspolvi kysyvät, miksi tehtaan rakennushankkeelle päätettiin hankkia ulkopuolinen toimija, ja kuka kutsui Novan edustajat kaupungin ja yhtiön ensimmäiseen tapaamiseen.

Sulasalmen ja Juuruspolven mukaan kaupungin johto myös suositteli Novaa BRP:lle, ja epäselvää on se, selvitettiinkö Novan luotettavuutta ja laajuutta ennen tätä suositusta.

Suomivat virkamiehiä

Edelleen kyselyn laatijat huomauttavat, että kaupunginvaltuusto hyväksyi asiaan liittyvän esisopimuksen ja hanketta koskevan kaavoituksen 27.8.2007, mutta Nova kauppasi hanketta Kevalle jo kuukautta tätä ennen. Tässä on allekirjoittaneiden mukaan kyse selvästä sopimusrikkomuksesta.

Kyselyssä suomitaan ennen kaikkea virkamiehiä, joiden kyselijät vihjaavat toimineen ilman poliittisten toimielinten tarvittavia päätöksiä.

Juuruspolven ja Sulasalmen mukaan esimerkiksi tehtaan tonttikauppa tehtiin kolme viikkoa ennen kaupunginhallituksen asiaan liittyvää päätöstä, muun muassa apulaiskaupunginjohtaja Martti Anttilan toimesta.

Juuruspolvi ja Sulasalmi kysyvät, miksi ja minkä toimielimen valtuuksin kauppa tehtiin näin aikaisin.

Gardinin rooli kaavoituksessa esiin

Selvityspyynnön tekijät haluavat tietää myös, antoiko kaupunginjohtaja Mauri Gardin määräyksen kaavoituksen aloittamisesta uutta kelkkatehdasta varten.

Juuruspolvi ja Sulasalmi penäävät myös sitä, miten kaupungin tulisi menetellä, että esisopimukseen kuuluvat ylimääräiset maa-alueet palautettaisiin Kevalta Rovaniemelle.

Tehtaan rakennusprosessiin liittyvää selvitystä ei siis vielä ole käyty loppuun. Nähtäväksi jää, tuoko uusi selvityspyyntö asiaan lisävalaistusta vai jääkö asian päälle edelleen merkillinen epämääräisyyden verho.