Tarastin työryhmä esittää kampanjakattoja sekä puolueille että ehdokkaille

Lauri Tarastin johdolla toiminut puolue- ja vaalirahoitustoimikunta ehdottaa puolueiden ja ehdokkaiden vaalimainontaan kulukattoa.

Kuva: YLE

Puolueiden mainonnan kampanjakatto olisi eduskuntavaaleissa miljoona euroa, kunta- ja eurovaaleissa 500 000 euroa ja presidentinvaaleissa miljoona euroa kierrosta kohden.

Ehdokkaiden mainonnan kampanjakatoksi toimikunta esittää eduskuntavaaleihin 50 000 euroa, kuntavaaleihin 10 000 euroa ja eurovaaleihin 80 000 euroa.

Kaikki yli 2 000 euron puoluelahjoitukset jouduttaisiin ilmoittamaan, ja niistä pidetään ajantasaista rekisteriä internetissä. Yhden lahjoituksen enimmäiskoolle ei toimikunta ehdota kattoa, kampanjan yleistä mediakattoa lukuun ottamatta.

Yksimielisyys kaukana

Työryhmän esitykseen jätettiin useita eriäviä mielipiteitä. Kokoomus ja RKP vastustavat kampanjakattoja. Kristilliset, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Keskusta olisivat halunneet yksittäisille lahjoituksille 15 000 euron ylärajan. Ylärajaehdotus kaatui äänin 6 - 5. Äänestyksessä oli mukana myös puolueiden ulkopuolisia asiantuntijoita.

Tarastin toimitunta ei asettunut Keskustan vaatiman TV-mainoskiellon kannalle.

Työryhmä kiitteli itseään

Puheenjohtaja Lauri Tarasti piti toimikunnan esityksiä merkittävinä ja uskoi niiden muuttavan poliittista kulttuuria.

Toimikunnan jäsenistä keskustan puoluesihteeri Jarmo Korhonen hehkutti esityksiä uraa uurtaviksi poliittisessa historiassa. Korhonen sanoi keskustan olevan äärettömän tyytyväinen toimikunnan työn tuloksiin. Korhonen valitteli ainoastaan sitä, ettei saanut televisiomainonnan kieltämiselle muiden tukea.

Kokoomuksen puoluesihteeri Taru Tujunen oli kommenteissaan vaisumpi. Kampanjakattoja vastustanut Tujunen sanoi kieltojen luovan vain paineita niiden kiertämiselle. Tujunen luonnehti tehtyjä esityksiä sanoilla " varsin tyytyväinen ".

SDP:tä edustanut Eero Heinäluoma piti toimikunnan työn tulosta erittäin hyvänä. Heinäluoman mukaan rahan valta ei tule enää olemaan niin suuri kuin viime vaaleissa. Heinäluoma huomautti myös SDP:n olleen ainoa puolue, joka ei jättänyt toimikunnan esityksiin eriävää mielipidettä.

Vihreiden Pekka Haavisto nosti toimikunnan työstä erityisen tyytyväisenä esiin kampanjakaton. Toimikunnan asiantuntijajäseniin kuulunut professori Sami Borg arveli, että monista nyt tehdyistä esityksistä olisi sopia suoraan puolueiden kesken.

Maksajan nimi näkyviin

Esityksen mukaan puolueen, sen piirijärjestön ja muun yhdistyksen tai sen sääntöjen mukaan siihen suoraan tai välillisesti kuuluvien yhdistysten on vaalikampanjansa mainonnassa ilmoitettava mainoksen maksajan nimi.

Braxille jatkovalmisteluun

Tarastin toimikunnan ehdotukset siirtyvät nyt oikeusministeri Tuija Braxille jatkovalmisteluun. Ministeri Braxin mukaan lakiesitys on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn ensi keväänä, jotta uusi vaalirahoituslaki olisi voimassa ajoissa ennen 2011 eduskuntavaaleja.

Hallituksen sisällä tiukin vääntö on odotettavissa Vihreiden ja Keskustan kannattamasta ja Kokoomuksen ja RKP:n vastustamasta kampanjakatosta.