Puolueille ja ehdokkaille kampanjakatto

Tarastin johdolla toiminut puolue- ja vaalirahoitustoimikunta ehdottaa puolueiden ja ehdokkaiden vaalimainontaan kulukattoa. Puolueiden mainonnan kampanjakatto olisi eduskuntavaaleissa miljoona euroa, kunta- ja eurovaaleissa 500 000 euroa ja presidentinvaaleissa miljoona euroa kierrosta kohti.

kampanjointi
Lauri Tarasti
Lauri TarastiYLE

Ehdokkaiden mainonnan kampanjakatoksi toimikunta esittää eduskuntavaaleihin 50 000 euroa, kuntavaaleihin 10 000 ja eurovaaleihin 80 000 euroa. Presidentinvaaleissa ehdokkaan vaalikampanjan yhteenlasketut mediakulut saavat olla korkeintaan yksi miljoona euroa vaalikierrosta kohti.

Kaikki yli 2.000 euron puoluelahjoitukset jouduttaisiin ilmoittamaan, ja niistä pidetään ajantasaista rekisteriä. Rekisteriä täydennetään kuukausittain.

Keskustan TV-mainoskieltovaatimus hävisi

Yhden lahjoituksen enimmäiskoolle toimikunta ei ehdota kattoa, kampanjan yleistä mediakattoa lukuunottamatta. Kristilliset, vasemmistoliitto, vihreät ja keskusta olisivat halunneet yksittäisille lahjoituksille 15 000 euron ylärajan. Ylärajaehdotus kaatui äänin 6 - 5. Äänestyksessä oli mukana myös puolueiden ulkopuolisia asiantuntijoita.

Kokoomus ja RKP vastustivat kampanjakattoja. TV-mainoskieltoa Tarastin toimikunta ei esitä. Keskusta oli vaatinut TV-mainoskieltoa.

Työryhmässä oli lukuisia äänestyksiä, ja työryhmän esitykseen jätettiin useita eriäviä mielipiteitä. Vihreiden eduskuntaryhmän tiedotteen mukaan joissakin keskeisissä asioissa Tarastin toimikunnan rintamalinjat kulkivat myös hallituksen sisällä.

Toimikunnan puheenjohtaja Lauri Tarasti sanoo, että 12 jäsenestä seitsemän aikoo jättää eri kohdista eriävän mielipiteen.

Vaalitukikamppailu siirtyy hallitukseen

Tarastin toimikunnan ehdotukset siirtyvät nyt oikeusministeri Tuija Braxille jatkovalmisteluun. Braxin mukaan lakiesitys on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn ensi keväänä, jotta uusi vaalirahoituslaki olisi voimassa ajoissa ennen vuoden 2011 eduskuntavaaleja.

Hallituksen sisällä tiukin vääntö on odotettavissa vihreiden ja keskustan kannattamasta sekä kokoomuksen ja RKP:n vastustamasta kampanjakatosta.

Toimikunnan puheenjohtaja, oikeustieteen lisensiaatti Lauri Tarasti sanoo, että toimikunnan kiireisen aikataulun vuoksi päätösten perustelujen loppuun laatiminen ja kirjoittaminen vie viikkoja. Perustelujen osalta toimikunta jatkaa työtään vielä koko lokakuun ja luovuttaa varsinaisen mietinnön valmiina oikeusministerille marraskuussa.

Toimikunta sai alkunsa vaalirahoituskohusta

Vaali- ja puoluerahoituslainsäädäntöä uudistava toimikunta sai tiistaina valmiiksi keskeiset linjaukset puoluerahoituksen avoimuuden lisäämiseksi.

Tarastin toimikunta perustettiin nykyisen vaalirahoituskohun seurauksena. Toimikunnan esityksen tarkoituksena on puoluerahoituksen avoimuuden lisääminen sidonnaisuuksien syntymisen ja epäasiallisen rahoituksen ehkäisemiseksi.

- Vaikka tavoitteeseen pyrittiin ensisijaisesti avoimuuden lisäämisellä, esitykseen sisältyy myös sellaisia rajoituksia, joita toimikunta pitää välttämättöminä rahoituksen asianmukaisuuden turvaamiseksi, Tarasti sanoo.

Ehdotukset toteuttamalla pantaisiin täytäntöön Euroopan neuvoston korruptionvastaisen toimielimen GRECO:n (Group of States against Corruption) Suomelle antamat suositukset puoluerahoituksen avoimuudesta.

Lähteet: YLE Uutiset