1. yle.fi
  2. Uutiset

Kemijärven tehdasalue puhdistuu

Kemijärvellä lopetetun sellutehtaan jälkiä siivotaan hyvällä vauhdilla. Tehdasalueella on alkamassa mittava maaperän puhdistaminen. Maamassaa käsitellään noin 20 000 kuutiometriä.

Kemijärvi
Kemijärven sellutehdas lokakuussa 2007
Kemijärven sellutehtaan portti silloin, kun vielä Stora Enso isännöi tehdasta.YLE / Sauli Antikainen

Stora Enso lakkautti Kemijärven sellutehtaan keväällä 2008.

Kesän ja syksyn aikana Kemijärvellä on saatu seurata, kuinka vanha tehdas hiljallensa katoaa Patovaaran maisemasta. Jäljelle jäävät vain Arktoksen liimapalkkitehtaan tarvitsemat rakennukset.

Kun mikä hyvänsä tehdas lopetetaan, niin se ei ole vain siinä, että työväki poistuu ja ovet pannaan kiinni. Sellunkeitto jätti omat jälkensä tuolle tehdasalueelle, syvälle maaperään saakka ja jäljet pitää korjata. Vuosikymmenten aikana tehtaan maaperään on valunut ja imeytynyt öljyä, tärpättiä, lipeää ja ties mitä muita aineyhdisteitä.

Toiminnanharjoittaja Stora Enso on velvoitettu puhdistamaan jälkensä ja tuota työtä se tekee Lapin ympäristökeskuksen valvonnassa. Nyt alueella on alkamassa maanpudistus, jonka massamääräksi on arvioitu yli 20000 kuutiometriä.

Ylitarkastaja Marko Kiviniemi Lapin ympäristökeskuksesta kertoo, että Stora Enson lupahakemus koskee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostusta vanhan sellutehtaan öljy- ja tärpättisäiliöiden alueella, kloraatin purkupaikalla, vanhan keittämön alueella ja aikaisemmin poistetun öljysäiliön alueella.

Kiviniemen mukaan noin puolet alueesta kunnostetaan maanvaihdolla ja puolet in-situ -menetelmällä. In-situssa maaperä puhdistetaan ilmapumppauksella ja pumpatun ilman polttamisella.

- Tällä pyritään minimoimaan pahoja hajuhaittoja, joita maanpenkomisesta saattaa tulla ja yleensä tulee.

Pilaantuneet pohjavesialueet puhdistetaan erityisellä erottelulla. Vedet johdetaan erotusaltaisiin, tarkastuskaivon kautta pumppaamolle ja edelleen tehtaan jätevedenpuhdistamolle.

Marko Kiviniemi arvioi, että näiden töiden jälkeen tehdasalueen puhdistamisessa ollaan varsin pitkällä. Hänen mukaansa sen paljon puhutun lietejärven kohtalo kulkee ympäristöhallinnossa ihan omana asianaan.

Stora Enson puhdistuslupahakemuksesta voi sanoa mielipiteen 10. marraskuuta mennessä Lapin ympäristökeskukselle. Asia päätetään vielä tämän vuoden puolella.

Lähteet: YLE Lappi / Jorma Korhonen

Lue seuraavaksi