Pienten koulujen niputus otti askeleen Hattulassa

Hattulan suunnitelma keskittää pienten alakoulujen opetus Lehijärvelle etenee. Kunta aikoo laittaa vireille Lehijärven-Armijärven alueen osayleiskaavan tarkistuksen

Kaavatarkistus tekisi mahdolliseksi uuden koulurakennuksen rakentamisen Lehijärven tuntumaan. Lehijärvelle siirtyisivät oppilaat Mauri Sariolan, Pelkolan ja Nihattulan kouluista, joiden lakkauttamista kunta suunnittelee.

Tavoite on, että uusi koulu voisi aloittaa vuonna 2012. Kunnanhallitus päättää kaavan tarkistuksen aloittamisesta maanantaina. Palvelukeskukseen tulisi tilat sekä alaluokille että varhaiskasvatukselle.

Suunnittelussa tutkitaan kahta-kolmea vaihtoehtoista koulun sijoittamispaikkaa, kertoo tekninen johtaja Janne Teeriaho. Tällä hetkellä Lehijärven-Armijärven osayleiskaava sallii vain maa- ja metsätalouteen liittyvän rakentamisen.

Uuden koulurakennuksen kustannuksiin on haettu lääninhallitukselta elvytysrahaa. Vanhat koulurakennukset myydään.