Hyppää sisältöön

Ympäristöministeri suosii turpeen polttoa

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki haluaa pitää kiinni turpeen poltosta sen hiilidioksidipäästöistä huolimatta. Hallitus aikoo edistää turpeen polttoa, vaikka se on asettanut tavoitteen vähentää hiilidioksidipäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Kuva: Vapo

Hallitus haluaa edistää turpeen polttoa sen aiheuttamista kasvihuonepäästöistä huolimatta. Muun muassa energiavero poistettiin turpeen poltosta vuonna 2005, vaikka se on saastuttavampaa kuin kivihiili.

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki puolusteli hallituksen päätöksiä YLEn Aamu-tv:ssä. Hänen mielestään turpeen poltto on mittava kotimainen energiaresurssi. Lisäksi turve on tärkeä polttoainehöyste puupolttoaineen käytössä.

- Kun me haluamme lisätä uusiutuvan energian käyttöä, niin jossakin määrin turvetta tarvitaan sinne puupolttoaineen sekaan. Viime viikolla hyväksytyssä tulevaisuusselonteossa todetaan, että turpeen korkeasta päästökertoimesta johtuen, tulevina vuosikymmeninä turpeen käyttö on mahdollista vain, jos hiilen talteenotto ja varastointiteknologia on käytössä, Lehtomäki perustelee

Luonnonsuojeluliitto luopuisi turpeesta

Suomen luonnonsuojeluliiton hallituksen puheenjohtaja Risto Sulkava ei vakuuttunut Lehtomäen selityksistä turpeen käytölle. Hänen mukaansa puun polttamisessa ei tarvita turvetta.

- Esimerkiksi ruotsalaiset ovat jo vuosia polttaneet puuta ilman turvetta. Suomalaiset voisivat jossain vaiheessa ottaa oppia Ruotsista. Siellä on se pieni rikin lisääminen on se kysymys, josta keskustellaan.

Lehtomäki pitää hallituksen tavoitteita päästöjen vähentämiseksi vuoteen 2050 rohkeina. Energiantuotantosektorilla laitokset tulevat elinkaarensa päähän tulevina vuosikymmeninä. Silloin laitoksia voitaisiin kehittää siihen suuntaan, että puuta kyettäisiin polttamaan ilman turvetta.

- Se antaa mahdollisuuden rakentaa suomalainen energiantuotanto aikalailla uudelle pohjalle, Lehtomäki toteaa.

Sulkavan mukaan päätökset energialaitoksista tehdään juuri nyt eikä tulevaisuudessa.

- Tällä hetkellä, kun turve on halvin polttoaine keinotekoisten tukien vuoksi, niin nyt ne investoinnit suuntautuvat valitettavasti juuri turvelaitoksiin. Niitä on tulossa hirmuinen määrä lisää.

Lehtomäki ei silti pidä turpeen erikoiskohtelusta luopumista tarpeellisena. Hänen mielestään turpeen kohtuullinen hyödyntäminen pitää ja voidaan turvata. Se edellyttää sitä, että hiilen talteenottoteknologiassa edetään.

Ehdotus luonnonvaraministeriöstä tyrmätään

YLEn Aamu-tv:ssä keskusteltiin myös Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton MTK:n puheenjohtajan Juha Marttilan esityksestä. Hän esitti viime viikolla, että ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö sulautettaisiin yhdeksi luonnonvaraministeriöksi.

- Ajatus ei sinänsä ole aivan uusi, mutta minä olen siitä asiasta kyllä eri mieltä. Me teemme tälläkin hetkellä luonnonvarakysymyksissä erittäin hyvää ja aktiivista yhteistyötä maa- ja metsätalousministeriön kanssa, mutta ympäristöministeriö katsoo näitä kysymyksiä vähän eri perspektiivistä ja syytä on, että katsoo jatkossa, Lehtomäki sanoo.

Marttilan keskeinen peruste ehdotukselle oli, että hallinnon alojen olisi toimittava samaan suuntaan. Nykyisellään ympäristöministeriössä ja maa- ja metsätalousministeriössä ollaan joistain asioista eri mieltä.

- Tietysti on tosiasia, että me emme ole kaikista kysymyksistä lähtökohtaisesti samaa mieltä. Se on minusta vain luonnollista, koska maa- ja metsätalousministeriön tehtävä on ennen kaikkea elinkeinon edistäminen, kun taas ympäristöministeriön tehtävä on kestävän kehityksen turvaaminen ja luonnonarvojen säilyttämisestä huolehtiminen. Tästä näkökulmasta se vaatii aina yhteensovitusta, Lehtomäki toteaa.

Myöskään Suomen luonnonsuojeluliitto ei kannata ehdotusta ministeriöiden yhdistämisestä.

- Voimakas taantumuksen ääni kuuluu MTK:n suunnalta. Ajatus siitä, että olisi länsieurooppalainen demokratia, jossa ei ole ympäristöministeriötä kuulostaa aika jälkeenjääneeltä, Sulkava kritisoi.