1. yle.fi
  2. Uutiset

Luonnonsuojelijat: Kollajalle piste

Suomen luonnonsuojeluliitto toteaa kannanotossaan, että Kollajan allasta ei voida rakentaa. Ympäristövaikutusten arvioinnin mukaan hanke ei voi saada rakentamislupaa.

Kollaja, Pudasjärvi

Luonnosuojeluliiton luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kurosen mukaan hanke sotii usempaa lakia ja direktiiviä vastaan.

- Kollajan allashankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset ovat selvät. Hanke on koskiensuojelulain, Naturan ja vesipuitedirektiivin vastainen, luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen sanoo. Tämän on nyt riitettävä siihen, että Kollaja-hankkeelle laitetaan piste.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus julkaisi tiistaina yhteysviranomaisen lausunnon Iijokea uhkaavan Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista.

Viranomaisten lausunto yksiselitteinen

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ja Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys vaativat Pohjolan Voimaa lopettamaan koskiensuojelulain murtamisyritykset. Luonnonsuojelijoiden mielestä viranomaisen lausunto on yksiselitteinen. Hanke heikentäisi merkittävästi Pudasjärven Natura-alueen luontoarvoja ja uhanalaisen virtavesiluonnon tilaa ja estäisi vaelluskalan paluun Iijokeen. Hanke ei tulisi saamaan vesilain lupaa. Siksi enemmän haitan aiheuttamiselle pitää tulla loppu.

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki on todennut vievänsä asiaa eteenpäin, jos yhteysviranomainen näyttää vihreää valoa. Kun valo on punainen, ympäristöministerinkin on todettava, että koskiensuojelulain avaamiselle ei ole perusteita. Hankkeen eteenpäin vieminen ei olisi edes enää kansallisella lainsäädännöllä mahdollista Natura-suojeluvaateiden takia, luonnonsuojelijat painottavat.

Voimat kalateiden rakentamiseen

Uusien ympäristöä tuhoavien operaatioiden sijaan Pohjolan Voiman tulee jatkossa keskittyä vanhojen virheiden korjaamiseen, vaativat luonnonsuojelijat. Kuten kalateiden rakentamiseen Iijoen alaosalle vaelluskalan nousua varten. Kollaja-YVA-farssista on otettava opiksi ja korjattava pikaisesti lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. Sen hyväksikäyttö suojelupäätösten purkamiseksi on estettävä ja varattava menettely lainmukaisille hankkeille.

Lähteet: YLE Oulu

Lue seuraavaksi