1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Opintotukeen kaavaillaan merkittäviä uudistuksia

Opintotukijärjestelmään kaavaillaan merkittäviä rakenteellisia uudistuksia. Opintotuen uudistamista pohtiva työryhmä on keskustellut muun muassa tukikuukausien uudenlaisesta jakamisesta korkeakouluopintojen eri vaiheisiin.

Kuva: YLE

Opintotuen uudistamista pohtivan työryhmän tehtävänä on keksiä keinot, joiden avulla opiskelijat saadaan nykyistä nopeammin kouluista työelämään. Opiskelijajärjestöjen edustajista sekä ministeriöiden ja Kansaneläkelaitoksen väestä koostuva ryhmä on pohtinut opintotuen uudistamista viime keväästä asti, ja työ alkaa olla nyt loppusuoralla.

Ryhmän puheenjohtaja, opetusmininisteriön valtiosihteeri Marcus Rantala (r.) kertoo, että tässä vaiheessa keskustelussa on vielä useita eri vaihtoehtoja, mutta opintotuen rakennetta on tarkoitus joka tapauksessa uudistaa merkittävästi.

Keskusteluissa on ollut esillä esimerkiksi opintotukikuukausien jyvittäminen tutkinnon eri vaiheisiin. Osa tukikuukausista voitaisiin korvamerkitä vain maisteriopintoja varten, tai vaihtoehtoisesti opintojen alussa voitaisiin myöntää suurempaa opintotukea.

Työryhmä on pohtinut myös asumislisän irrottamista opintotuesta. Ajatus on lähtenyt asumistukijärjestelmän uudistamista pohtineesta Sata-komiteasta, jossa on mietitty, voisiko opiskelijat siirtää yleisen asumistuen piiriin.

- Tässä olisi tietenkin se etu, että eri paikkakuntien asumiskustannusten väliset erot lievittyisivät. Toisaalta nykyinen malli on ollut opiskelijoiden kannalta aika helppo ja ennustettava, valtiosihteeri Rantala pohtii.

Opintojen edistyminen tarkempaan seurantaan

Myös opintojen edistymistä halutaan seurata nykyistä tarkemmin. Rantalan mukaan työryhmä on pohtinut, pitäisikö opintotuen saamiseen vaadittavien opintosuoritusten määrää korottaa.

- Olemme miettineet paljon sitä, ovatko nämä vaatimukset kohdallaan. Tällä hetkellä opiskelijalta vaaditaan 4,8 suoritettua opintopistettä per tukikuukausi, mikä ei ole ihan samalla viivalla opiskelun tavoiteaikojen kanssa, Rantala sanoo.

Työryhmä haluaisi kasvattaa myös opintolainan suosiota. Lainahalukkuutta voitaisiin lisätä esimerkiksi korkotukea kehittämällä tai opintotukea voitaisiin muuttaa lainarahan suuntaan opintojen loppuvaiheessa.

Opintotukityöryhmän puheenjohtaja Marcus Rantala lupaa kuitenkin, että itse opintorahaa ei olla ajamassa alas. Hänen mukaansa sen taso pyritään jatkossa tarkistamaan nykyistä useammin tai sitomaan se indeksiin, jotta 15 vuoden välein tapahtuvista kuoppakorotuksista päästäisiin eroon.

Tavoitteena on saada korkeakouluopiskelijoiden opintotukea koskeva esitys valmiiksi marraskuun loppuun mennessä. Toisen asteen eli lukioiden ja ammattikoulujen opintotukea ryhdytään pohtimaan ensi vuoden alussa.