Infrarakentajat odottavat synkkää talvea

Infarakentajat ennakoivat alamäkeä talveksi. Suurista väylähankkeista huolimatta vain Kaakkois-Suomessa nähdään alalla toivonpilkahduksia.

talous

Paikallisyritykset odottavat varsinkin rakentamisen voimakasta supistumista, mutta myös kunnossapidon töiden odotetaan vähenevän.

Infra ry:n syksyn suhdannekyselyn mukaan neljä viidestä yrityksestä ennakoi rakentamisen määrän supistuvan tulevalla talvikaudella vuotta aiemmasta. Heikoimmat odotukset ovat Lounais-Suomessa, joissa jokainen yritys ennakoi supistumista ja Pohjois-Suomessa, joissa yhdeksän kymmenestä arvioi rakentamisen supistuvan.

Yleinen heikko suhdanne ja tarjouspyyntöjen vähyys ovat selvästi suurin huolenaihe. Talonrakentamisen supistuminen, kuntien talouden voimakas heikkeneminen, perusväylänpidon rahoitusvaje ja teollisuuden sekä kaivosten heikko investointiaste näkyvät myös odotuksissa.

Kesän työmäärä supistui puolella yrityksistä

Alan suhdannetilanne heikkeni kesällä selvästi vuotta aiemmasta, vaikka kevään negatiiviset odotukset eivät täysin toteutuneetkaan.

Työmäärä supistui puolella yrityksistä, kun taas runsaalla kymmenyksellä työmäärä kasvoi. Kaakkois-Suomessa suhdannetilanne oli muuta maata selvästi parempi. Eniten työmäärä supistui kesäkaudella Lounais-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa.

Kapasiteetin käyttöaste heikkeni kesällä selvästi viime vuosien tasosta. Kapasiteetin käyttöaste oli keskimäärin 84 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 92 prosenttia.

Lähteet: YLE Uutiset