1. yle.fi
  2. Uutiset

Lehtomäki: Kollaja-esitys ei kelpaa

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki (kesk.) ei aio esittää koskiensuojelulain muuttamista Pohjolan Voiman Kollajan allashankkeen selvityksen pohjalta. Hän arvioi, että kynnys Kollajan hankkeen toteuttamiselle on noussut. Ympäristökeskus pitää Kollajan allashankkeen selvityksiä puutteellisina ja riittämättöminä.

Kotimaan uutiset
Iijoki koetaan ympäritöarvoiltaaan merkittäväksi.
Iijoki virtaa Pudasjärven Kollajassa.YLE

Lehtomäki ei aio viedä hanketta eteenpäin, koska ympäristövaikutusten arviointi osoittaa ympäristövaikutukset merkittäviksi. Hankkeen eteneminen vaatisi lakimuutosta.

- Esitetyllä toteutustavalla en ole halukas käynnistämään koskiensuojelulain muutosta, tiivistää Lehtomäki.

Lehtomäki arvioi, että voimayhtiön pitäisi esittää koskiluonnolle vähemmän haitallinen toteutustapa, että hanke voisi edetä.

- Pitäisi esittää sellainen tulvakorkeuden sääntelytapa, joka ei merkittävästi heikennä tulvaluontotyyppien suojelua. Myös vaikutuksia luonnonuomaan pitäisi pystyä vähentämään, ministeri toteaa.

Ympäristöministeri muistuttaa myös, että hanke vaikuttaisi myös Iijoen kalastoon.

Ympäristökeskus tyrmäsi Kollaja-hankkeen

Pohjois-Suomen ympäristökeskus totesi Natura-arviointilausunnossaan, että altaan rakentaminen heikentää merkittävästi Natura-suojelun perusteena olevia luontotyyppejä.

Luonnonsuojelulain mukaan tällaisessa tapauksessa hankkeelle ei saa myöntää lupaa. Mikäli hanketta vietäisiin eteenpäin, asia olisi vietävä valtioneuvoston käsittelyyn.

YVA-selostuksen ja liiteraporttien viimeistelytyö on ympäristökeskuksen mielestä keskeneräinen. Puutteita on erityisesti virtaamien pienentymisen sekä tulvien poisjäämisen pitkäaikaisvaikutusten arvioinnissa. Myös altaan vaikutuksia uhanalaisiin lajeihin ja luontotyyppeihin ei ole riittävästi selvitetty. Toteuttamiskelpoisuuden arvioinnissa on tehty myös vääränsuuntaisia päätelmiä.

YVA-menettelyssä on arvioitu kolmen eri päävaihtoehdon ympäristövaikutuksia: VE0 (hanketta ei toteuteta), VE1 (Tekojärvi ja voimalaitos) sekä VE2 (Pelkkä tekojärvi). Vaihtoehtojen arviointi on selostuksessa painottunut VE1:n tarkasteluun.

Ympäristökeskus toteaa lausunnossaan, että eri vaihtoehtojen tarkastelu on puutteellista, mikä vaikeuttaa vaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailua. Erityisesti vaihtoehto VE0 (hankkeen toteuttamatta jättäminen) on tässä hankkeessa erityisasemassa: koskiensuojelulain mukaisena vaihtoehtona sen olisi kuulunut sisältyä vaihtoehtotarkasteluun tasapuolisesti eri toteutusvaihtoehtojen arvioinnin rinnalle.

Lähteet: YLE Oulu

Lue seuraavaksi