Väitöstutkimus ehdottaa muutoksia Raamattuun

Joensuun yliopistossa 28.10. tarkastettava väitöstutkimus ehdottaa muutoksia Raamatun Uuden testamentin tekstiin.

Raamattu
Grafiikka, jossa Timo Flink ja kreikankielistä Raamattua.
YLE

Teologian maisteri Timo Flink tarkastelee suomenkielisen Uuden testamentin tekstien pohjana olevaa kreikankielistä Nestle-Alandin käännöstä. Verrattuaan sitä ensimmäisen ja toisen vuosisadan kreikankielisiin Raamatun ulkopuolisiin teksteihin Flink havaitsi, että tekstejä kopioineet kirjurit muokkasivat tekstejä.

Kirjurit muokkasivat tekstiä tyylillisesti, osin klassisen Attikan ihailusta, osin halusta modernisoida käytetty kieli ajanmukaiseen asuun. Myös sosiopoliittiset ja kirkolliset syyt vaikuttivat kirjureiden valintoihin.

Flink summaa, että Nestle-Alandin tekstilaitoksen taustalla vaikuttaneet tutkimusmetodiset ratkaisut ovat osittain vanhentuneet ja osa tehdyistä ratkaisuista on epäjohdonmukaisia.

Flinkillä sata korjausehdotusta

Tutkimuksensa pohjalta Flink esittää sata muutosehdotusta Uuden testamentin tekstilaitokseen. Flinkin mukaan suurin osa korjauksista ei kuitenkaan muuttaisi Uuden testamentin tekstien merkityksiä.

Muutosehdotuksista kaksi on Raamatun käännösten kannalta merkityksellisiä, sillä muuttavat sitä, kuinka Uuden testamentin kirjoittajat kuvailivat Jeesusta ja hänen toimintaansa, Flink toteaa.

Ensimmäinen muutos koskee Johanneksen evankeliumia ja esittää Johannes Kastajan julistaneen Jeesuksen olevan Jumalan valittu. Toinen muutos koskee Juudaksen kirjettä ja esittää Jeesuksen vapauttaneen Israelin kansan Egyptin orjuudesta, selvittää Flink.

Kreikankielisten tekstien lisäksi Flink on hyödyntänyt latinan, koptin ja syyriankielisiä tekstejä.

Flink on valmistunut teologian maisteriksi Englannista vuonna 2002. Hän toimii nykyisin Mikkelin, Savonlinnan ja Varkauden adventtiseurakuntien pastorina.

Lähteet: YLE Pohjois-Karjala