Psyykelääkkeet voivat lihottaa lapsia ja nuoria

Monet psyykenlääkityksen aloittavat lapset ja nuoret lihovat huomattavasti hoitoa seuraavien kuukausien aikana. Lääkkeet myös huonontavat lasten kolesterolitasoja, tuore yhdysvaltalaistutkimus paljastaa.

terveys

Etenkin Yhdysvalloissa lasten psyykenlääkitykset ovat yleistyneet viime vuosikymmenten aikana. Suuri osa heille määrättävistä lääkkeistä on ns. toisen sukupolven psyykenlääkkeitä, joiden vaikutukset lasten aineenvaihduntaan ovat pitkälti selvittämättä.

Tulokset ovatkin ensimmäinen vakuuttava näyttö siitä, että toisen polven psyykenlääkkeet voivat nopeasti ja rajusti kerryttää lasten ja nuorten painoa, suurentaa heidän kolesterolipitoisuuksiaan ja mahdollisesti lisätä lukuisten sairauksien vaaraa.

Tutkimukseen osallistui vajaat kolmesataa 4–19-vuotiasta potilasta, jotka sairastivat skitsofreniaa, skitsofreenistyyppistä häiriötä, mielialahäiriöitä tai käytöshäiriöitä. Heistä 41 oli hiljattain aloittanut aripipratsoli-, 45 olantsapiini-, 36 ketiapiini- ja 135 risperidonilääkityksen.

Keskimäärin kymmenen viikon aikana kaikki lääkitykset liittyivät merkittävään painonnousuun: olantsapiinia saaneet lihoivat 8,5 kiloa, ketiapiinia saaneet 6,1 kiloa, risperidonia saaneet 5,3 kiloa ja aripipratsolia saaneet 4,4 kiloa. Samana aikana 15 verrokin – jotka olivat samojen klinikoiden asiakkaita – paino pysyi käytännössä ennallaan.

Muiden vaikutusten suhteen lääkkeet erosivat toisistaan, sillä olantsapiini ja ketiapiini nostivat potilaiden kokonaiskolesterolia, triglyseridejä ja muun kuin HDL-kolesterolin määrää, mutta risperidoni vain triglyseridejä. Aripipratsoli ei vaikuttanut kolesterolitasoihin.

Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim