Keski-ikäisten naisten sydänkohtaukset yleistyneet

Aiempaa useammat keski-ikäiset naiset sairastuvat sydäninfarktiin Yhdysvalloissa. Keski-ikäiset naiset saattavat tulevaisuudessa sairastua sydäninfarktiin lähes yhtä usein kuin miehet, käy ilmi Kalifornian yliopiston tutkimuksesta.

terveys
Kirurgeja työssään leikkaussalissa
YLE

Perinteisesti miesten sydänkohtausriski on ollut huomattavasti naisten riskiä suurempi. Tutkimuksessa käytettiin kansallisen kyselytutkimuksen tuloksia vuosilta 1988–1994 ja 1999–2004.

Kummallakin jaksolla 35–54-vuotiaat miehet saivat enemmän sydänkohtauksia, mutta ero kaventui 2000-luvulle tultaessa. Vuosina 1999–2004 sydänkohtauksen sai 2,2 % miehistä ja 1 % naisista, kun aiemmalla jaksolla luvut olivat 2,5 % ja 0,7 %.

Selitys löytyi miesten parantuneista elämäntavoista ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden vähentymisestä tutkimusjaksojen välillä. Naisilla riskitekijät samaan aikaan lisääntyivät.

Vaikka keski-ikäisten naisten sydänkohtaukset ovat lisääntyneet, aiempaa useammat heistä säilyvät hengissä kohtauksesta, toinen yhdysvaltalaistutkimus osoittaa. Erityisen suuri pudotus on tapahtunut alle 55-vuotiaiden naisten kuolleisuudessa. Myös yhdysvaltalaismiesten sydänkohtauskuolleisuus on pienentynyt 1990-luvun puolivälin jälkeen.

Tulokset julkaistiin Archives of Internal Medicine -lehdessä.

Sydäninfarktiin sairastuu noin 25 000 suomalaista vuosittain. Se johtuu käytännössä aina pitkään kestäneestä sepelvaltimotaudista. Vuonna 2004 sepelvaltimotautiin ja infarkteihin kuoli 4 500 työikäistä, joista miehiä oli neljä viidennestä.

Lähteet: Duodecim