Joka kolmas yritys pohjavesiriski Länsi-Tampereella

Lukuisat Tampereen länsiosien teollisuusyritykset aiheuttavat pohjavesiriskejä. Kahdeksan yritystä sai kehotuksia varsinkin kemikaalien varastointitavoista. Suurin syy ongelmiin oli tiedon puute.

pohjavesi

Kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö on selvittänyt tilanteen 18:ssa Epilän-Villilän pohjavesialueen yrityksessä, joukossa mm. pesuloita, korjaamoja sekä konevuokraamoja.

Epilänharju-Villilän pohjavesialue kuuluu pohjavesiluokkaan I eli vedenhankinnan kannalta tärkeään pohjavesialueeseen. Alueella toimivat Hyhkyn ja Mustalammen vedenottamot, jotka toimittavat vettä Tampereen läntisille kaupunginosille.

Pohjaveden pilaantumisvaara on suuri Epilänharju-Villilän pohjavesialueen kaltaisilla hiekka- ja soramailla, jotka läpäisevät hyvin sekä vettä että haitta-aineita.

Tarkastuskäynneillä kävi ilmi, että useat yrittäjät eivät olleet tietoisia siitä, että heidän yrityksensä sijaitsee pohjavesialueella.

Lähteet: YLE Tampere