Suurmuuntamoaseman pilaantunut maaperä puhdistetaan

Siilinjärven suurmuuntoaseman maaperä on pilaantunut alueella tapahtuneen vuodon seurauksena öljyhiilivedyllä ja PCB-yhdisteillä. Maaperän puhdistuksen arvioidaan kestävän kaksi päivää.

Maaperän ja vesistöjen kunnostus

Pohjois-Savon ympäristökeskus on antanut päätöksen Savon Voima Oy:lle päätöksen asiasta. Siilinjärven Harjamäellä sijaitsevan suurmuuntamoaseman maaperä on tarkoitus kunnostaa loka-marraskuun vaihteessa.

Alueella on toiminut 1960-luvulta lähtien suurmuuntamoasema.

Alueen maaperä on pilaantunut päämuuntajalla tapahtuneen vuodon seurauksena öljyhiilivedyllä ja PCB-yhdisteillä. Haitta-aineet olivat valuneet vuodossa sadevesien mukana maaperään suoja-altaiden erotuskaivojen kautta.

Maaperän puhdistuksen arvioidaan kestävän kaksi päivää. Maaperän puhdistuksessa on otettava huomioon myös alueen sijainti pohjavesialueella ja Koivuniemen vedenottamon suojavyöhykkeellä.

Pohjois-Savon ympäristökeskus on määrännyt, että kunnostettavalle alueelle on asennettava pohjaveden tarkkailuputki. Pohjaveden tarkkailua on tehtävä myös kunnostuksen jälkeen.

Lähteet: YLE Savo