Kemira aikoo jakaa Tikkurilan osakkeita omistajilleen

Kemikaaliyhtiö Kemiran tulos vahvistui heinä-syyskuussa. Konsernin tulos ennen veroja nousi 53,8 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajan 48,8 miljoonasta. Myös koko alkuvuoden tulos oli vuodentakaista parempi. Kemiran aikeena on jakaa huomattava enemmistö listattavan maaliyhtiö Tikkurilan osakkeista osinkona Kemiran osakkeenomistajille

Kolmannen neljänneksen liikevaihto supistui 645,8 miljoonaan euroon vertailujakson 780 miljoonasta. Kemira arvioi loka-joulukuun liikevaihtonsa jäävän viime vuodesta asiakkaana olevien teollisuudenalojen heikentyneen kysynnän takia.

Paperit – liiketoiminta-alueen liikevaihto laski heinä-syyskuussa 14 prosenttia 230,2 miljoonaan euroon asiakasteollisuuden kysynnän heikennyttyä merkittävästi. Kemira on mukauttanut massa- ja paperikemikaaliliiketoimintaansa markkinan supistumisen takia.

Kunnallisen vedenkäsittelyn tuotteissa kysyntä jatkui hyvänä. Teollisessa vedenkäsittelyssä kysyntä on laskenut alempien käyntiasteiden vuoksi, mutta esimerkiksi elintarvike- ja energiateollisuuden vedenkäsittelykemikaalien kysyntä on ollut vakaata.

Öljy- ja kaivostoiminta -alueen heinä-syyskuun liikevaihto laski 25 prosenttia 56 miljoonaan euroon, erityisesti kaivosteollisuuden heikentyneen kysynnän seurauksena. Valuuttakurssien vaikutus nosti liikevaihtoa noin 2 miljoonaa euroa. Öljy- ja kaasuteollisuudessa kysyntä pysyi heikkona, mutta sen odotetaan elpyvän kun öljyn ja kaasun hinnat nousevat.

Maaliyhtiö Tikkurilan liikevaihto laski heinä-syyskuussa 18 prosenttia 158,1 miljoonaan euroon. Laskun taustalla on talouden yleisestä laskusta johtunut uudisrakentamisen ja rakennusmateriaalien myynnin väheneminen sekä asuntokaupan hidastuminen.

Kemiran tavoitteena on markkinatilanteen salliessa listata Tikkurilan osakkeet Helsingin pörssiin.

Kemiran aikeena on jakaa huomattava enemmistö Tikkurilan osakkeista osinkona Kemiran osakkeenomistajille siten, että Kemira pitää vähemmistöosuuden. Kemira ei aio kerätä rahavaroja Tikkurilan eriyttämisen yhteydessä.

Sen sijaan Kemiran hallitus on päättänyt toteuttaa osakeannin kerätäkseen noin 200 miljoonaa euroa. Merkintäetuoikeuteen perustuvalla annilla yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan tuki.

Anti edellyttää osakkeenomistajien hyväksyntää marraskuulle suunnitellussa ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Kemira -konsernin palveluksessa oli syyskuun lopussa 8 561 henkilöä. Vuosi sitten väkeä oli 9 392.