Oulu luopuu Kallioparkista

Talouden alamäki ja ydinkeskustan tontinomistajien odotettua heikompi sitoutuminen siirtävät hankkeen eteenpäin.

Maanalainen parkkialue
Kallioparkin liittymä Otto Karhin puistossa.Oulun kaupunki

Oulussa ollaan luopumassa kiistellystä Kallioparkki-hankkeesta. Kalliotilat eivät sisälly kaupunginjohtaja Matti Pennasen ensi vuoden talousarvioon. Kaupunginjohtajan mukaan hankkeen kustannusarvio on noussut liiaksi ja tontinomistajat ovat sitoutuneet odotettua heikommin maankäyttösopimuksiin.

Hankkeen kokonaiskustannus on nyt lähes 60 miljoonaa euroa. Alkuperäinen hankkeen kustannusarvio oli suuruudeltaan 32 miljoonaa euroa ja se sisälsi 700 autopaikkaa ja yhden ajoneuvoyhteyden. Viimeisn esillä ollut suunnitelma sisälsi mm. 200 lisäautopaikkaa, toisen ajoneuvoyhteyden ja väestönsuojavarustamisen.

Kalliotilojen maanpäälliseen rakentamiseen liittyvän kaavakäsittelyn yhteydessä maankäyttösopimuksiin ei ole saatu riittävästi hyväksymisiä Galleria- ja Pallas-kortteleiden osalta.

Oulun kaupunki näkee ydinkeskustan kehittämisen merkityksen edelleen tärkeänä. Kaupunki tulee kehittymään joka tapauksessa - kehityksen painopiste voi päätöksen myötä siirtyä. Kaupunki käynnistää perusselvitykset, joissa linjataan ydinkeskustan kokonaiskuva uudesta näkökulmasta liikenteellisesti, kaupunkikuvallisesti sekä elinkeinopoliittisesti.

Lähteet: YLE Oulu