Sipoo korottaa verojaan

Sipoo nosta ensi vuodelle sekä tuloveroja että kiinteistöveroja. Lisäksi kunnan lainamäärä kasvaa 12 miljoonalla. Korotuksista huolimatta ensi vuoden tulos jäänee Sipoossa miinusmerkkiseksi.

Sipoo

Kunnanjohtaja Markku Luoman antaman talousarvioesityksen mukaan Sipoossa on nostettava tuloveroprosenttia nykyisestiä 18,75 puolella prosenttiyksiköllä, jonka jälkeen veroprosentti on 19,25.

Korotuksen jälkeenkin tuloveroja kertyy kunnalle ensi vuonna arviolta yli 7 prosenttia kuluvaa vuotta vähemmän.

Sipoo menettää 12 prosenttia nykyisistä verotuloistaan, kun Helsingille siirretyn lounais-Sipoon verotulot jäävät ensi vuodesta lähtien saamatta.

Kunta korottaa myös kaikkia kiinteistöveroja 0,2 prosenttiyksikköä. Vain rakentamattomien tonttien verot.pysyvät nykyisellään, koska niiden vero Sipoossa on ollut korkein mahdollinen jo kolme vuotta.

Ensi vuonna kiinteistöverojen arvioidaan kasvavan nykytasoon verrattuna yli kolmanneksella.

Lainamäärä kasvaa lähivuosina roimasti

Sipoon kunnan lainamäärä tulee kasvamaan. Ensi vuonna kunnan lainamäärä per asukas on jo 3 459 euroa.

Vuoteen 2012 mennessä kunnan lainamäärän on arvioitu kasvavan lähes kaksinkertaiseksi nykyisestä, jolloin lainaa per asukas olisi yli 4 800 euroa.

Keskimääräinen laina per asukas koko maassa tällä hetkellä on 2 111 euroa.

Suuria investointeja vuodelle 2011

Ensi vuonna kunnan investoinnit putoavat jonkin verran tästä vuodesta, mutta vuonna 2011 Sipoo aikoo investoida ennätyksellisesti.

Vuonna 2010 kunta käyttää reilut 13 miljoonaa euroa erilaisiin investointeihin. Merkittävin hanke on Nikkilän terveysaseman laajennustöiden käynnistyminen.

Talousarviosuunnitelmassa vuodelle 2011 on varattu investointeihin jo yli 21 miljoonaa. Nikkilässä jatkuvat silloin terveysaseman laajennustyöt ja samaan aikaan alkaa myös nykyisen terveysaseman perusparannus.

Leppätien koulun laajennukseen on myös varattu rahaa vuodelle 2011.

Lisäksi talousarvioehdotuksessa on varauduttu kunnostamaan kunnalle uusi kunnanvirasto, mikäli Nikkilän sairaalan vanha hallintorakennus siirtyisi Helsingiltä maanvaihdolla Sipoolle.

Investointien rahoitus Sipoossa on takkuillut tänä vuonna, koska maan myynti Bastukärrin alueella on juuttunut valituskierteeseen.

Päätöstä Korkeimmasta hallinto-oikeudesta odotellaan lähiaikoina, jolloin kunta pääsisi myymään SOKlle tontin Bastukärristä 3 miljoonalla.

Lähteet: YLE Helsinki