Kansallispuisto ei tapa Selkämeren kalastusta

Selkämeren kansallispuistosta liikkuu Varsinais-Suomessa enemmän väärää kuin oikeaa tietoa. Erikoissuunnittelija Jouko Högmander Metsähallituksesta sanoo, että puisto ei rajoita kalastusta eikä se tapa kalankasvatusta.

kansallispuistot
Pyhämaalainen kalastaja Seppo Lamberg toivoo, ettei kansallispuisto veisi leivän kalastajalta.
Pyhämaalainen kalastaja Seppo Lamberg toivoo, ettei kansallispuisto veisi leivän kalastajalta.YLE /Timo Selänne

Selkämeren kansallispuisto sai juhlavan lähtölaukauksen kun se tuotiin valtioneuvoston Turun juhlaistunnon käsittelyyn lokakuun alussa. Puisto hyväksyttiin, mutta asia menee valmistelun jälkeen vielä eduskunnan päätettäväksi.

Selkämeren kansallispuisto alkaisi Kustavin vesiltä Satakuntaan Merikarvian pohjoispuolelle. Varsinkin Varsinais-Suomessa puistohankkeen vastustus on ollut kovaa.

Erikoissuunnittelija Jouko Högmanderin mukaan ympäristöministeriö on laiminlyönyt asian tiedottamisen ja muut tahot ovat päässeet levittämään asiasta väärää tietoa.

Kansallispuisto tulee vain valtion omistamille suojelluille maa- ja vesialueille. Kansallispuisto tavallaan niputtaa olemassaolevat Natura-alueet, joilla jo on suojelustatus.

Kalastus jatkuu, kalankasvatukselle ei uusia rajoituksia

Eniten on pelätty, että puisto rajoittaa toimintaa saaristossa. On arveltu, että kalankasvatus kielletään ja kalastuksen työpaikkoja katoaa satamäärin Vakka-Suomesta.

Väittämät ovat Högmanderin mukaan perättömiä. Kalastusta ei tulla kieltämään, eikä kansallispuiston tuleminen vaikuta kalankasvatuksen tulevaisuuteen.

Natura-alueilla on joitakin kalankasvattamoja ja niiden jatkoluvat käsitellään samoilla kriteereillä kuin jos kansallispuistoa ei tulisi.

Kalankasvatuksen tulevaisuus on varsinkin pyhämaalaisille tärkeä juttu, sanoo Pyhämaan kalastajaseuran puheenjohtaja Seppo Lamberg. Kasvattamoiden takia kalan kuljetus on säännöllistä ja samassa kuormassa kulkee myös kalastajien pyytämä luonnonkala.

- Jos kasvatus loppuu, vaikeutuu luonnonkalan kuljetus kuluttajille, pohtii Lamberg.

Puisto tuo työtä ja mainetta

Jouko Högmander pitää Selkämeren Natura-alueiden niputtamista kansallispuistoksi hyvänä asiana alueelle. Kansallispuisto nostaa alueen statusta, mikä tuo matkailijoita ja töitä matkailuyrittäjillle.

Kansallispuiston nimissä saarille on helpompi saada rahaa valtiolta. Näin Selkämeren suojeltuja saaria voidaan Högmanderin mukaan hoitaa asianmukaisesti.

Lähteet: YLE Turku