Sata-komitea: Ansiosidonnainen työttömyysturva kaikille

Sosiaaliturvan uudistamista valmisteleva Sata-komitea pohtii uuden Alfa-kassan perustamista. Kassa turvaisi ansiosidonnaisen työttömyysturvan kaikille. Uudistus maksaisi 250 miljoonaa euroa ja se nostaisi sekä työnantajien että työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksua. Palkansaajajärjestöjä esitys hämmentää.

talous
Ihmisiä kävelemässä kadulla Helsingin Hakaniemessä
YLE

Käytännössä Sata-komiteassa pohdittu uudistus tarkoittaisi, että jatkossa jokainen olisi oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan riippumatta siitä, onko hän työttömyyskassan jäsen vai ei.

Työttömyyskassojen etuuksien siirtäminen vakuutusmaksuihin lisäisi työttömyysturvan kustannuksia 250 miljoonalla eurolla.

Tämä nostaisi sekä työnantajan että työntekijän työttömyysvakuutusmaksuja 0,2 prosenttiyksiköllä.

Palkansaajajärjestöt: Hämmentävä esitys

Palkansaajajärjestöissä ei siis esityksestä innostuta.

Ongelmana pidetään, että toimialat, joilla on vähemmän työttömyyttä, maksaisivat suhteessa enemmän työttömyysturvastaan kuin alat joilla työttömyyttä esiintyy paljon.

Esimerkiksi akavalaisilla aloilla maksetaan huomattavasti edullisempia työttömyysvakuutusmaksuja muihin aloihin tai Alfa-malliin verrattuna. Tämä johtuu juuri alojen keskimääräistä paremmasta työllisyystilanteesta.

STTK:n edunvalvontajohtaja Markku Salomaan mielestä uudistus ei sovi Suomen sosiaaliturvajärjestelmään. Salomaa sanoo, että muitakin tärkeitä uudistuskohteita on olemassa. Hän pitää uuden kassan perustamista myös hyvin kalliina.

Myös SAK:n sosiaalipoliittinen asiantuntija Katja Vierto näkee esityksen hämmentävänä. Vierto arvioi, että kyse on enemmän yhden virkamiehen näkemyksestä kuin koko Sata-komitean kannasta.

Lähteet: YLE Uutiset