Kotirauhan rikkominen tekstiviestein on rangaistava teko

Häiritsevien tekstiviestien lähettäminen on nyt rangaistava teko. Sunnuntaina voimaan astuneen lakimuutoksen myötä kotirauhan rikkomiseen voi syyllistyä lähettämällä matkapuhelimeen häiritseviä teksti- tai kuvaviestejä.

Kotimaa

Matkapuhelimeen lähetetyt häiritsevät viestit rinnastetaan laissa häiritseviin puhelinsoittoihin. Rikoslakiin ja sähköisen viestinnän tietosuojalakiin tehdyn muutoksen mukaan myös vääränlainen teksti- tai kuvaviestittely voidaan tulkita rikokseksi.

Tekstiviestihäirintä muuttuu rangaistavaksi vain siinä tapauksessa, jos viestien vastaanottaja on kotonaan ja myös lähettäjä ymmärtää tämän. Esimerkiksi työaikaan lähetetyt viestit eivät ole rikollisia, vaikka viestit olisivatkin häiritseviä ja häiritsemistarkoituksessa lähetettyjä.

Yksittäinen häirintäviesti ei vielä ole rangaistavaa, vaan viestejä on lähetettävä useita. Se, täyttyykö häirinnän tunnusmerkistö, ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Lähteet: YLE Uutiset