1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. autismi

Työ autismin eteen jatkuu

Palveluohjaaja Sonja Lehtimäen työ jatkuu vuoden 2010 loppuun saakka. Ohjaaja tukee perheitä ja hankkii alueelle tietoa autismista.

Pohjalaismaakuntien autismi-hanke saa jatkoa palveluohjaajan muodossa. Tarkoituksena on, että palveluohjaaja toimii alueella ensi vuoden loppuun asti.

Ohjaajan tehtävänä on mm. alueellinen palveluohjaus, vertaisperhetoiminnan ylläpito ja jatkokoulutus sekä uusimman autismitietouden hankkinen ja jakaminen.

Palveluohjaajan työ on jatkoa lokakuussa päättyneeseen autismihankkeeseen. Palveluohjaajana toimii Sonja Lehtimäki. Hän toimii Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella.

Palvelun rahoittaa Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä sekä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä.

Miehillä yleisempää

Autismi on neurologinen poikkeavuus, jonka aiheuttaa keskushermoston neurobiologinen kehityshäiriö, jonka tarkempia syitä ei toistaiseksi tunneta.

Wigipedian tietojen mukaan autismia esiintyy noin 0,05 prosentilla väestöstä ja se on miehillä noin kolme kertaa yleisempää kuin naisilla. Autismi- ja Aspergerliiton mukaan Suomessa on noin 10 000 autistia. Tutkimusten mukaan noin puolet autisteista ei opi puhumaan tai puhe jää vähäiseksi. Noin 75 prosentilla autisteista on myös älyllinen kehitysvamma ja 20–30 prosentilla esiintyy epilepsiaa.