UPM sulkee Kaukaan vaneritehtaan

Metsäyhtiö UPM aikoo sulkea vaneritehtaitaan ja sahojaan Suomessa. Yksi lakkautettavista yksiköistä on Kaukaan vaneritehdas. Työpaikan menettää 870 työntekijää. Kaukaan vaneritehtaalla heistä työskentelee n. 300 henkilöä.

talous
UPM_Vaneri
YLE Etelä-Karjala

UPM aikoo investoida Savonlinnan tehtaaseen, koska siitä kaavaillaan kilpailukykyistä koivuvaneriyksikköä. Tavoitteena on parantaa liiketoimintojen pitkän aikavälin kustannuskilpailukykyä olennaisesti sekä nostaa tuotannon jalostusarvoa Suomessa, UPM perustelee toimiaan.

Kaukaan vaneritehtaan lisäksi UPM aikoo sulkea Heinolan vaneritehtaan ja sahan, Lappeenrannassa sijaitsevan Kaukaan vaneritehtaan sekä Parkanon jalostetehtaan ensi vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Asiaa koskevat yt-neuvottelut alkavat välittömästi.

Kaukaan vaneritehdas on seisonut toukokuusta lähtien ja henkilökunta on ollut lomautettuna seisokin ajan.

Kaukaan vanerin pääluottamusmies Seppo Viholainen ei olisi kuitenkaan uskonut tehtaan lakkauttamiseen.

- Käsittääkseni tehdas on kuitenkin suhteellisen moderni ja täällä olisi ollut hyvät edellytykset, osaava henkilöstö ja kyllä minun mielestäni olisi ollut hyvät edellytykset jatkaa.

UPM aikoo jatkossa investoida Savonlinnan tehtaaseen ja kasvattaa sen tuotantoa. Viholainen ei kuitenkaan usko, että sieltä löytyisi töitä Kaukaalta työttömäksi jääville.

- Tuskin se työpaikkoja tuo, kovin montaa ainakaan. Tällä hetkellä sielläkin on lomautettuna väkeä. Siellä on kuusipäiväisen käynnin ihmiset kirjoilla ja viisipäivästä käyntiä käy tehdas, niin en usko, että ainakaan kovin monta työpaikkaa sieltä tulee, jatkaa Viholainen.

Vanerin osalta suunnitelmaan kuuluu lisäksi viikonloppuvuoroista luopuminen useimmilla Suomen tehtailla sekä toimihenkilöorganisaation tehostaminen. Myös Kaukaan jalostetehtaan tuotantoa järjestellään uudelleen.

UPM:n henkilöstö vähenisi noin 870 henkilöllä, joista pysyvästi suljettaviksi suunnitelluissa yksiköissä työskentelee noin 650 henkilöä. Kustannuksiksi UPM arvioi noin 44 miljoonaa euroa, jossa on mukana noin 11 miljoonaa euroa käyttöomaisuudesta tehtäviä arvonalennuksia.

Vähennysten lisäksi investoidaan

Samaan aikaan UPM aikoo investoida noin 25 miljoonaa euroa Savonlinnan vaneritehtaan laajennukseen sekä Kaukaan sahan ja Aureskosken jalostetehtaan tuotannon kehittämiseen. Savonlinnan tehtaasta on tarkoitus tehdä maailman tehokkain koivuvaneriyksikkö, jonka kapasiteetti on 120 000 kuutiometriä korkealuokkaista koivuvaneria.

UPM:n vaneriliiketoiminta työllistää nykyisin Suomessa noin 2450 henkilöä ja sahaliiketoiminta noin 900 henkilöä. Tehtaiden sulkemiset vähentävät vaneriliiketoiminnasta noin 710 ja sahaliiketoiminnasta noin 160 työntekijää.

UPM arvioi uudelleenjärjestelykulujen olevan neljännen neljänneksen tuloksessa vaneriliiketoiminnassa noin 30 miljoonaa euroa, josta kassavaikutteisia kuluja on noin 24 miljoonaa euroa. Sahaliiketoiminnassa kustannusten arvioidaan olevan noin 14 miljoonaa euroa, josta kassavaikutteisia on noin yhdeksän miljoonaa euroa.

Lähteet: YLE Etelä-Karjala