Veronkorotus siunattiin Ypäjällä ja Hausjärvellä

Kunnissa nousee sekä tuloveroprosentti että kiinteistöveroprosentti.

Ypäjä

Hausjärvellä tuloveroprosenttia nousee 19 ja puolesta prosentista 20 prosenttiin. Ypäjällä veroprosentti nousee 18 ja puolesta 19 ja puoleen prosenttiin.

Kunnat kiristävät myös kiinteistöverotusta.

Lähteet: YLE Häme