1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Karvia

Metsähallitus kuuntelee kansaa

Karvialaiset voivat keskiviikkona kertoa mielipiteensä Kauhanevan-Pohjankankaan alueen hoidosta ja kehittämisestä. Metsähallituksen ja ympäristökeskuksen edustajat ovat tänään Karvian kunnantalolla kello 13-17 kuulemassa asukkaiden toiveita alueen suunnittelusta. Myös verkkosivuilla voi antaa palautetta valmisteilla olevasta suunnitelmasta.

Karvia
Anssi Leppänen / YLE

Metsähallituksen luontopalvelut sekä Länsi-Suomen ja Lounais-Suomen ympäristökeskukset aloittavat yhdessä Kauhanevan-Pohjankankaan Natura 2000 -alueen hoidon ja käytön suunnittelun. Suunnitelma tehdään yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa ja se laaditaan noin 15 vuoden ajanjaksolle.

Kauhanevan-Pohjankankaan Natura 2000 -alueesta suurin osa on kansallispuistoa, mutta alueeseen kuuluu myös yksityisessä omistuksessa olevia Katikan kanjonin ja Nummikankaan-Pohjankankaan alueita.

Suunnittelun tueksi on perustettu yhteistyöryhmä, johon on kutsuttu kuntien ja eri viranomaisten edustajia. Lisäksi kuullaan kansallispuiston virkistyskäyttäjiä sekä puiston lähialueen asukkaita ja matkailuyrittäjiä. Yksityismaiden osalta suunnittelu tehdään yhteistyössä maanomistajien kanssa, joille on jo järjestetty omia keskustelutapaamisia.

Yksityismailla suunnitelma on suositusluonteinen. Suunnitelman tarkoituksena on tuottaa maanomistajille tarkempaa tietoa muun muassa Natura 2000 -verkoston tavoitteiden huomioonottamisesta alueella.

Lue seuraavaksi