Päästötön Suomi vaatii energian kulutuksen vähentämistä

Päästöttömään energiajärjestelmään pääseminen vaatii hiilidioksidipäästöjen vähentämisen lisäksi talouden energiaintensiteetin ja taloudellisen toiminnan vähentämistä.

energia
Hehkulamppu.
Arja Lento/YLE

Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUT Energian professorin Lassi Linnasen mukaan tähän mennessä on eniten puhuttu energiantuotantoon liittyvistä päästöistä ja uusiutuvista energialähteistä.

- Tärkein kuitenkin on kulutuksen laadun muuttaminen sellaiseksi, että energiatehokkuus toteutuu suoraan ja epäsuorasti, tuotteiden ja palveluiden energia-intensiteetin pienenemisen muodossa. Kyseessä on valtava haaste muuttaa koko tätä tämänhetkistä ajattelutapaa siitä, mitä on hyvinvointi.

Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla esitellään keskiviikkona valtion ilmasto- ja energiapoliittista tulevaisuusselontekoa tulevaisuusfoorumissa. Professori Lassi Linnanen luennoi foorumissa päästöttömistä energiajärjestelmistä.

Ydinvoima ei ole ratkaisu

Linnasen mukaan on tärkeää edetä näitä kolmea rinnakkaista polkua, jotta päästään päästöttömään energiajärjestelmään.

-Mahdollisimman pienet hiilidioksidipäästöt energiantuotannossa, talouden energiaintensiteetin vähentäminen ja taloudellisen aktiviteetin vähentäminen. Yhdessä näiden tulos on se, että lähestymme päästötöntä energiajärjestelmää.

Linnanen katsoo, että energiaa pitää tuottaa aiempaa laadukkaammin.

- Todellisuudessa emme pitkällä aikavälillä voi välttää sitä, että meidän pitäisi myös tuottaa vähemmän. Vähemmästä on kyllä mahdollisuus saada yhtä paljon energiaa, mutta se on sitten toinen asia.

Professori Lassi Linnanen ei pidä ydinvoimaa pitkällä aikavälillä ratkaisuna ongelmaan.

- Siirtymäkauden ratkaisuna sen puolesta puhuu hiilidioksidipäästöttömyys, mutta energiatalouden vähentämisen näkökulmasta ydinvoimaan liittyy perustavaa laatua olevia ongelmia, jatkaa Linnanen.

Lähteet: YLE Etelä-Karjala