Järjestöt arvostelevat kaavailtuja ulkomaalaislain tiukennuksia

Kansalaisjärjestöt pitävät kohtuuttomina ulkomaalaislakiin kaavailtuja tiukennuksia erityisesti nuorten perheenyhdistämisen osalta. Hallitus ehdottaa, että yksin tulleen lapsen tai nuoren perheelle myönnettäisiin oleskelulupa vain, jos hän on alaikäinen luvan ratkaisuajankohtana. Järjestöt huomauttavat, että lupapäätökseen voi kulua vuosia.

talous

Pakolaisneuvonta, Suomen Punainen Risti, Amnesty Internationalin Suomen osasto, Lastensuojelun Keskusliitto ja Suomen Pakolaisapu toteavat, ettei esitys ole yhdenvertainen, koska pakolaisina Suomeen tulleiden perheenyhdistämisprosessien kestot ovat huomattavasti pidemmät kuin esimerkiksi EU-kansalaisten käsittelyajat.

Järjestöt pitävät hankalana myös hallituksen ehdotusta oleskeluluvan hakijan iän oikeuslääketieteellisestä määrityksestä. Järjestöt vaativat vähintäänkin, että viranomaisten tulkinta lääketieteellisen iän arvioinnin tuloksesta olisi valituskelpoinen.

Järjestöjen mielestä olisi pitänyt pitää myös ennallaan säädös, jonka mukaan kaikilla turvapaikanhakijoilla on oikeus työntekoon kolmen kuukauden maassaolon jälkeen. Järjestöt ovat kuitenkin tyytyväisiä siihen, että hallitus päätyi pidentämään ilman matkustusasiakirjaa olevien maassaoloehdon puoleen vuoteen eikä aiemmin suunniteltuun 12 kuukauteen.

Järjestöt huomauttavat, että myös EU:n komissio on ehdottanut, että aika, jona turvapaikanhakija ei saa tehdä töitä saisi olla enimmillään kuusi kuukautta.

Järjestöjen mukaan työnteko-oikeuden rajoittaminen sekä heikentää lähes kaikkien turvapaikanhakijoiden asemaa että lisää riskiä heidän ajautumisestaan harmaille työmarkkinoille.

Lakimuutoksella halutaan kannustaa oikean henkilöllisyyden kertomiseen turvapaikkaprosessissa, mutta järjestöjen mukaan ei ole olemassa faktatietoa siitä, kuinka yleistä aitojen asiakirjojen hävittäminen on.

Järjestöt jättivät muistionsa asiasta torstaina eduskuntaryhmille.

Lähteet: YLE Uutiset