1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Yksittäiselle vaalilahjoitukselle 30 000 euron katto

Puolueiden saamille yksittäisille vaalituille on tulossa 30 000 euron katto. Puolueiden vaalikampanjoille ei sen sijaan ole tulossa kattoa. Vaalimainokseen pitää laittaa maksajan nimi.

talous
Oikeusministeri Tuija Brax valmistautuu tiedotustilaisuuteen televisiokameroiden ristitulessa.
Oikeusministeri Tuija Brax piti asiasta tänään tiedotustilaisuuden.YLE

Oikeusministeri Tuija Brax (vihr.) kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa. Hallituspuolueiden puheenjohtajat pääsivät sopuun vaalirahoitusuudistuksen päälinjoista aamulla.

Vaalimainontaan ei ole tulossa kattoja eli siltä osin kokoomus ja RKP saivat tahtonsa läpi. Katot olivat uudistuksen suurin kiistakysymys, sillä keskusta ja erityisesti vihreät ajoivat mainosrahoihin ylärajaa. Kaikessa puolueen tai ehdokkaan vaalimainonnassa pitää kuitenkin olla mainoksen maksajan nimi.

Puolueille tuleville lahjoituksille esitetään 30 000 euron kattoa. Tätä suurempia lahjoituksia saisi antaa testamentilla ja puolueyhteisön sisällä. Puolue määrittäisi, mitkä yhteisöt kuuluvat sen lähipiiriin.

Esityksen mukaan jokainen yli 1500 euron suuruinen tuki on ilmoitettava. Summa pieneni hallituspuolueiden puheenjohtajien neuvotteluissa Tarasti työryhmän esittämästä 2000 euron ilmoitusrajasta. Tuki-ilmoitus pitää tehdä ajantaisaisena valtiontalouden tarkastusvirastoon. Myös puolueeseen suoraan tai välillisesti kuuluvat yhdistykset ovat velvollisia ilmoittamaan saamansa ulkopuoliset tuet.

Ei tukea julkisista varoista

Ehdokas ei saisi ottaa tukea valtion tai kunnan viranomaiselta tai näiden määräysvallassa olevalta yritykseltä, yhteisöltä tai säätiöltä. Myöskään puolue ei saisi ottaa tukea valtion tai kunnan määräysvallassa olevalta yritykseltä tai julkisoikeudelliselta säätiöltä.

Ulkomaalaista tukea puolue tai ehdokas saisi vastaanottaa vain omilta kansainvälisiltä yhteistyöjärjestöiltään. Myös yksityishenkilöiden antama tuki ulkomailta sallitaan.

Puoluetuki nousee

Samassa yhteydessä hallituspuolueet sopivat, että puoluetukea nostetaan. Puoluetuki aiotaan sitoa joko palkka- tai kuluttajahintaindeksiin.

Hallituspuolueet perustivat työryhmän valmistelemaan puolueiden julkisten tukien ja niiden valvonnan selkiyttämistä. Työryhmä saa pohdittavakseen myös kunnallisen puoluetuen perustamisen. Kunnalliseen puoluetukeen olisi käytettävä 12 prosenttia puoluetuesta. Tätä kautta puoluerahoituksen valvonta ulottuisi myös puolueiden kunnallisjärjestöihin.

Lähteet: YLE Uutiset

Lue seuraavaksi