Opetusministeriö seuraa koulujen poissaolotilannetta

Opetusministeriön mukaan sikainfluenssaepidemia ei näytä toistaiseksi vaikuttaneen merkittävästi koulutusjärjestelmän toimintaan. Ministeriö on ryhtynyt kokoamaan tietoja koulujen poissaolomääristä sen varmistamiseksi, ettei koulunkäynti epidemian vuoksi häiriinny.

Kotimaa

Perjantaihin mennessä ministeriö oli saanut lääninhallitusten kokoamat tiedot oppilaiden ja opettajien poissaoloista eri oppilaitoksissa Lapin, Oulun ja Itä-Suomen lääneistä sekä osasta Etelä-Suomen lääniä.

Niiden perusteella koulutusjärjestelmä toimii tällä hetkellä normaalisti eikä epidemia ole merkittävästi haitannut koulujen toimintaa.

Ylijohtaja Sakari Karjalaisen mukaan on vaikea sanoa, onko oppilaitoksissa näkyvissä poissaolopiikkiä, sillä tietoja aikaisempien vuosien vastaavan ajan poissaolomääristä ei ole.

Tiedoissa eivät myöskään näy poissaolojen syyt, sillä sikainfluenssatilannetta seuraavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Opetusministeriö seuraa osaltaan koulutusjärjestelmän toimivuutta.

Koko maan tiedot saadaan ensi viikon alussa, jolloin ministeriö myös päättää, missä laajuudessa seurantaa jatketaan.

Opetuksen häiriintymiseen varauduttu

Karjalaisen mukaan ministeriössä on varauduttu myös tilanteeseen, jossa epidemia aiheuttaisi niin paljon poissaoloja että normaali koulunkäynti ja opiskelu häiriintyisivät pitemmäksi aikaa.

Yksittäisten koulujen ja oppilaitosten osalta vastuussa ovat koulutuksen järjestäjät, esimerkiksi perusopetuksessa kunnat. Koulukohtaisesti tulisi huolehtia sitä, että lapset, jotka ovat poissa jatkavat jollain tavoin opiskelua omatoimisesti.

Opetusministeriössä on puolestaan tehty suunnitelmia siltä varalta, että esimerkiksi ylioppilaskirjoitukset häiriytyisivät tai kouluja olisi laajemmin pitkiä aikoja kiinni.

Ministeriössä ollaan esimerkiksi valmiita tekemään päätöksiä ylioppilaskirjoitusten lykkäämisestä tai varapäivien käyttöönotosta, jos suuri määrä ilmoittautuneita joutuisi jäämään kirjoituksista pois. Karjalaisen mukaan suunnitelmat olivat valmiina jo tämän syksyn kirjoituksia varten. Keväällä tilanne olisi kuitenkin kriittisempi, koska pian kirjoitusten jälkeen haetaan korkeakouluihin ja viivästykset aiheuttaisivat lisää sotkua.

Jos jouduttaisiin sellaiseen tilanteeseen, jossa kouluja olisi pitkiä aikoja kiinni, opetusministeriöllä on suunnitelmia opetuksen järjestämisestä esimerkiksi television kautta. Yleisradion kanssa on jo keskusteltu tällaisesta mahdollisuudesta, Karjalainen kertoo.

Opetusministeriö ei itse tee päätöksiä koulujen mahdollisista sulkemisista, vaan asia on terveysviranomaisten vastuulla.

Lähteet: YLE Uutiset