Pohjois-Suomi muuttaa Oulun alapuolelle

Ensi vuodelle suunniteltu läänijärjestelmän uudistaminen aiheuttaa kielipulmia. Kielitutkijoiden mukaan virkakieleen kehittyy ilmaisuja, jotka eivät ole maantieteellisesti päteviä tai nykyisen kielen mukaisia.

Kotimaa
Kartta Suomen aluehallintovirastoista alkaen 2010.
YLE Uutiset Grafiikka

Läänit korvataan ensi vuonna aluehallintovirastoilla ja elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksilla. Virastot toimivat suurelta osin vanhojen läänirajojen alueilla, mutta niiden nimet herättävät hämmennystä. Esimerkiksi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto toimii Lapin aluehallintoviraston eteläpuolella, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella.

- Tässä uudistuksessa Pohjois-Suomi siis muuttaa Lapin alueen eteläpuolelle, eikä se ainakaan toistaiseksi ole siellä sijainnut, kritisoi erikoistutkija Sirkka Paikkala Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta.

Tulevaisuudessa esimerkiksi Kokkolan kaupungin asukkaat kuuluvat hallinnollisesti alueeseen, jota virkamiehet kutsuvat Pohjois-Suomeksi, vaikka se ei Suomen kieleen vakiintuneiden ilmaisujen mukaan pidä paikkaansa.

- Kyllä sitä toivoisi, että nimet mietittäisiin niin, että ne olisivat täsmällisiä ja paikantavia sekä maantieteellisesti oikein, Paikkala lisää.

Hallintoalueiden uudistusta valmistelleessa valtiovarainministeriössä ei olla huolissaan hallintokielen vaikutuksista ihmisten kykyyn sijoittaa asioita ja paikkoja kartalle.

- Tässä on kyse kielen muutoksesta. Aina tulee muutoksia ja uusia ilmaisuja vanhojen tilalle. Kun uusia asioita tulee, on aina pientä hämmennystä, mutta nopeasti ne omaksutaan. En usko, että näistä nimistä tulee mitään pysyvää hämmennystä, toteaa ylijohtaja Silja Hiironniemi valtiovarainministeriöstä.

Kielitutkijoiden kantaa ei kysytty

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa ihmetellään, miksi ministeriö ei pyytänyt valtion omalta tutkimuskeskukselta lausuntoa uusien virastojen nimistä. Asia selvisi vasta, kun heitä pyydettiin kääntämään uudet nimet ruotsiksi. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen mukaan uudet nimet eivät ehkä täytä hallintolaissa määriteltyjä selkeän ja ymmärrettävän viranomaiskielen vaatimuksia. Myös nimien käyttö herättää kysymyksiä.

- Se on jokaisen oma asia hyväksyykö tällaiset päätökset, mutta kyllä tästä tulee sellainen olo, että onko pakko syödä kaikki pienet kivet, joita meille tarjotaan, Paikkala pohtii.

Hallitus päättää aluehallintovirastojen nimistä ja toimialueista vajaan kahden viikon kuluttua.

Lähteet: YLE Uutiset / Mikko Lindqvist