Musikaalisuus auttaa kielten opiskelussa

Musikaaliset ihmiset oppivat vieraita kieliä pienemmällä vaivalla, todetaan tänään Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa.

musikaalit
Lapsi soittaa viulua.
Mika Kanerva

Filosofian maisteri Riia Milovanov tutki mm. lasten aivokuoren sähköistä toimintaa ääniä kuultaessa. Aivojen vaste oli voimakkaampi musikaalisilla ja englantia paremmin ääntävillä henkilöillä, kuin musiikkitesteissä huonommin menestyneillä.

Hyvin englantia ääntäneet pärjäsivät paremmin musikaalisuustestissä sekä foneemien että kolmisointujen erottelutehtävissä, kuin ääntämistestissä heikommin suoriutuneet.

Tutkimustulokset osoittavat, että musikaaliselle ihmiselle vieraan kielen puheen tuottaminen on helpompaa kuin vähemmän musikaaliselle.

Lähteet: YLE Turku