Työelämän epävarmuus hallintaan tietoa jakamalla

Imatralla puhuvan Työterveyslaitoksen professorin mukaan epävarmuutta pitäisi työpaikoilla käsitellä yhdessä. Suomen työelämä on Euroopan kärkeä, mutta epävarmuutta koetaan hyvin paljon.

Työterveyslaitos
Kaksi miestä vasaroi.
YLE

Ihminen pärjää työssään ja elämässään, kun hän ymmärtää mitä ympärillä tapahtuu. Jos hän menettää hallinnan tunteensa, työteho ja -terveys kärsivät.

- Ihminen rakentaa himmeliä päähänsä, mistä kaikki johtuu ja miten asiat liittyvät toisiinsa. Näin hän tekee maailmaa ymmärrettäväksi itselleen, kertoo Työterveyslaitoksen professori Matti Ylikoski.

Suomen työelämä on Euroopan mittakaavassa kärkikaartia, mutta kahdessa asiassa suomalaisten työelämämittarit putoavat keskikastiin. Suomessa koetaan epävarmuutta erittäin paljon ja tietoa tulevista muutoksista jaetaan työpaikoilla niukasti.

- Epävarmuustutkimuksissa on osoitettu, että se on yhteydessä työelämän mielekkyyteen ja terveyteen, sanoo Ylikoski.

Tieto jäsentyy työyhteisössä

Äärimmäisiä epävarmuuden aikoja tutkittaessa on havaittu, että sellaiset yksilöt selviävät, joilla on kyky rakentaa päähän tässä ja nyt -elämä. He eivät antaudu ajattelemaan tulevaa tätä hetkeä mahdottomampana. He säilyttävät ajattelussaan toivon näkökulman. Ylikoski kuitenkin muistuttaa, ettei työntekijää saa jättää yksin kohtaamaan epävarmuutta.

Esimerkiksi kouluissa opettaja tarvitsee koko yhteisön tukea ongelmatilanteissa.

- Kouluissa koko kvartetin pitää toimia yhdessä, koulun johto, opettajat, oppilaat ja oppilashuolto, sanoo Ylikoski.

Yhteisöä ja ryhmää tarvitaan tiedon käsittelyyn. Sisäänrakennettu tieto syntyy jakamalla, kiistelemällä ja vuorovaikutuksessa. Ylikoski kehottaa työpaikoilla pitämään palavereja, joissa keskeneräisiäkin asioita puidaan yhdessä.

- Myös se on tietoa, ettei jotain tiedetä.

Vastarinnalle tilaa

Ylikoski myös korostaa, että ihmisten tunteille on jätettävä tilaa työyhteisössä. Toiset luopuvat helposti, toiset kohtaavat epävarmuuden kiukuten. Turhautuneen ihmisen kiukku pitää kohdata, mutta sen jälkeen pitäsi päättäväisesti rakentaa uusia lähtökohtia ihmisen elämälle.

Työterveyslaitos on ollut mukana mm. UPM:n Voikkaan tehtaan lakkauttamisprosessissa. Sieltä saatuja kokemuksia on hyödynnetty, kun työterveyslaitos on laatinut suosituksia, miten yritysten uudelleenjärjestelyissä olisi huolehdittava henkilöstön terveydestä.

Lähteet: YLE Etelä-Karjala