Miesten välinen seksi estää verenluovuttamisen

Miesten välisessä seksissä saatujen HIV- ja hepatiittitartuntojen osuus on tutkimusten mukaan vieläkin huomattavan suuri. Tarkimmatkaan testit eivät vielä pysty havaitsemaan aivan tuoreita tartuntoja. Sopivuus verenluovuttajaksi arvioidaan erikseen jokaisella luovutuskerralla.

terveys
Hoitaja ottaa miehen käsivarresta verta.
Arja Lento

Miksi miesten välistä seksiä harrastavien veri ei kelpaa SPR:n veripalvelulle?

- Kyse on infektioriskin kartoituksesta. Tutkimusten mukaan näillä miehillä on kohonnut riski saada muun muassa HIV- sekä erilaisia hepatiittiviruksia, selvittää Veripalvelun erikoislääkäri Susan Ekblom-Kullberg.

SPR korostaa nettisivuillaan, että se noudattaa toiminnassaan voimassaolevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä.

Onko lainsäädäntö sitten enää ajan tasalla, sillä nykyään on yleisesti tiedossa, että HIV- ja hepatiittivirukset eivät ole pelkästään homoseksuaalien ongelma.

- Asiasta on käyty keskusteluja kansainväliselläkin tasolla, mutta kyllä tilanne on edelleen se, että näitä esiintyy enemmän miesten välistä seksiä harrastavien parissa ja he hakeutuvat myös muuta väestöä useammin tutkimuksiin, täsmentää Ekblom-Kullberg.

Entä nyt, kun sikainfluenssaepidemia on vähentänyt verenluovuttajien määrää, voidaanko säädöksistä tinkiä jos verenluovuttajien määrä vielä vähenee?

- Mitään kriisiajan säädöksiä ei ole ja lainsäädännön muuttaminen on tunnetusti hidasta, joten mitään poikkeuksia ei näillä näkymin tulla tekemään, kertoo Ekblom-Kullberg.

Lähteet: YLE Lahti