Talvivaaran kaivos haisee lupauksista huolimatta

Talvivaaran kaivoksen rikkivetypäästöt haisevat mädältä kanamunalta Sotkamossa ja Kajaanin keskustassa asti. Lupia hakiessaan yhtiö vakuutti, ettei hajuhaittaa ole kaivosalueen ulkopuolella, kertoo Kainuun Sanomat.

luonto
Kaivinkoneita työssään.
Murskausta Talvivaarassa vuonna 2008.Erno Serkosalmi / YLE

Talvivaaran kaivosyhtiön rikkivetypäästöt eivät ylitä ympäristöluvassa määriteltyjä rajoja. Lupapäätöstä tehtäessä hakija kuitenkin lupasi, ettei lähiympäristö joudu kärsimään hajuista.

Kainuun Sanomien mukaan alueen ympäristökeskus ei asukkaiden valituksista huolimatta toistaiseksi harkitse ympäristöluvan muuttamista. Talvivaaralle annetaan ensin mahdollisuus laittaa hajut kuriin. Joulukuussa kaivos saa uusia lipeäpesureita, joiden pitäisi helpottaa tilannetta.

Lähteet: YLE Uutiset