Kemianteollisuuden työehtosopimuksista neuvottelutulos

Kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolet ovat päässeet neuvottelutulokseen sekä kemianteollisuuden työntekijöitä että toimihenkilöitä koskevista työehtosopimuksista. Osapuolten mukaan ratkaisujen kustannusvaikutukset eivät poikkea merkittävästi teollisuudessa ensi vuodelle tehdyistä työmarkkinaratkaisuista.

talous

Osapuolet sopivat neuvotteluissaan kolmivuotisista työehtosopimuksista. Sopimuskausi alkaa tänään tiistaina ja päättyy vuoden 2013 tammikuun lopussa.

Työntekijät saavat sopimuskauden ensimmäiset palkankorotukset toukokuun alussa ja toimihenkilöt kesäkuun alussa.

Työntekijöillä yleiskorotus on tuolloin 0,6 prosenttia ja yrityskohtainen erä 0,3 prosenttia. Toimihenkilöt saavat 0,5 prosentin yleiskorotukset sekä 0,4 prosentin yrityskohtaisen erän.

Seuraavista palkantarkistuksista neuvotellaan vuosittain.

Työntekijöiden osalta neuvotteluosapuolina ovat Kemianteollisuus ry, Muoviteollisuus ry ja Kemianliitto. Toimihenkilösopimukset neuvottelevat Kemianteollisuus ry ja Toimihenkilöunioni TU.

Neuvottelutulosten hyväksymisestä päättävät liittojen hallitukset. Työnantajaliittojen hallitusten kokoukset ovat tiistaina. Kemianliitto käsittelee neuvottelutuloksia keskiviikkona ja Toimihenkilöunioni torstaina.

Työntekijäsopimukset koskevat yhteensä noin 20 000 työntekijää kemian perusteollisuudessa, muovituoteteollisuudessa ja kemian tuoteteollisuudessa sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuudessa.

Toimihenkilösopimus koskee noin 10 000:ta kemianteollisuuden toimihenkilöä.

Lähteet: YLE Uutiset